ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 151217 / dziś: 59 / teraz: 12


Samorząd uczniowski        Dnia 26.09.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród zgłoszonych 19 kandydatów wybierano 13. Uczniów uprawnionych do głosowania było 168. Głosowało 155 - głosów ważnych było 141, nieważnych 14. Frekwencja wyborcza - 92%.

 

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

 

1. Wiktoria Konończuk  klasa III B 

2. Adriana Antonowicz klasa III B 

3. Julia Deryng klasa III A 

4. Wojciech Gryko klasa II B 

5. Piotr Mielesza klasa II B 

6. Jakub Lisowski klasa III B 

7. Wojciech Popławski klasa II B 

8. Katarzyna Bielenia klasa VII B 

9. Jakub Bućko klasa VII A 

10. Karolina Jabłonowska klasa III B 

11. Patryk Bilkiewicz klasa VII A 

12. Olga Sajewska klasa II B 

13. Oskar Gołębiowski klasa VII B 

 

          Dnia 26. 09. 2017 r. podczas pierwszego zebrania nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym zostały wybrane władze:

 

1. Wiktoria Konończuk  klasa III B - przewodnicząca

2. Julia Deryng klasa III A - zastępca przewodniczącego

3. Adriana Antonowicz klasa III B - skarbnik

4. Olga Sajewska klasa II B - sekretarz

5. Piotr Mielesza klasa II B - przewodniczący sekcji sportowej

6. Patryk Bilkiewicz klasa VII A - członek sekcji sportowej

7. Oskar Gołębiowski klasa VII B - członek sekcji sportowej

8. Karolina Jabłonowska klasa III B - przewodnicząca sekcji organizacyjno - porządkowej

9. Wojciech Gryko klasa II B - członek sekcji organizacyjno - porządkowej

10. Wojciech Popławski klasa II B - członek sekcji organizacyjno - porządkowej

11. Jakub Bućko - przewodniczący sekcji kulturalno - oświatowej

12. Katarzyna Bielenia klasa VII B - członek sekcji kulturalno - oświatowej

13. Jakub Lisowski klasa III B - członek sekcji kulturalno - oświatowej

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Krystyna Klimkiewicz

zastępcą - p. Halina Ignatowicz

 

 

 

W dniu 31 października "Młodzi Liderzy" i Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz ciast. Zebrane pieniądze w kwocie 564,56 zł zostaną przekazane na tworzenie radiowęzła w szkole. 

Każdego roku w październiku uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pamiętają o tych, którzy odeszli. W tym roku 25 października uczniowie: Olga Sajewska, Diana Kozłowska, Wojtek Popławski, Wojtek Gryko i Piotrek Mielesza wraz z opiekunami S. U. Krystyną Klimkiewicz i Haliną Ignatowicz porządkowali mogiłę powstańców w Piereciosach i zbiorową mogiłę pomordowanych w 1943 r. mieszkańców wsi Popówka, które wówczas zostało spalone. Młodzież złożyła kwiaty, zapaliła znicze i minutą ciszy uczciła ich pamieć.

Sprawozdanie z działalności Samorządu 
Uczniowskiego szkoły podstawowej - II semestr roku szkolnego 2016/2017

 

Do Samorządu Uczniowskiego należało 10 uczniów.                                                        

Samorząd aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. W czerwcu zakończyła się akcja sprzedawania cegiełek z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „ Pomóż i Ty”. Pieniądze ze sprzedanych cegiełek zostały wysłane przekazem pocztowym na konto tej fundacji.          

14 lutego tradycyjnie przeprowadzona była Poczta Walentynkowa. Kartkę walentynkową dostawali zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Podczas tej zabawy było wiele śmiechu i radości.   

Przez cały rok szkolny członkowie Samorządu opiekowali się grobami patronów naszej szkoły. Sprzątali grób, stawiali znicze i kwiaty. Minutą ciszy czczono pamięć poległych.

Samorząd Uczniowski bacznie przyglądał się bezpieczeństwu w szkole. Szczególnie na przerwach międzylekcyjnych zwracał uwagę na ład i porządek. Młodsi koledzy i koleżanki nie zawsze słuchali się starszych uczniów. W takiej sytuacji członkowie Samorządu uwagi zwracali dla nauczyciela dyżurującego. 

Samorząd Uczniowski służył pomocą również w odrabianiu prac domowych i w wyjaśnianiu niezrozumiałych treści - szczególnie z matematyki.

 

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

  •    Kontynuować współpracę z Samorządem Uczniowskim klas II-III Gimnazjum
  • Gdzie jest możliwe zadbać o bezpieczeństwo na przerwach.
  •     Służyć pomocą uczniom mającym problemy w nauce.
  •     Rozwiązywać konflikty rówieśnicze.

 

 

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016/2017:


1. Gabriela Chwojko         

2. Gabriela Wildowicz          

3. Jakub Bućko         

4. Katarzyna Bielenia         

5. Julia Markowska          

6. Marta Gryc      

7. Oliwia Nowik         

8. Mikołaj Sawko                                  

9. Weronika Kondraciuk         

10. Jakub Popławski 

 

Opiekunem samorządu jest Pani Halina Ignatowicz

 

 30. 09. 2016r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grodku. 

 

 

07.10.2016r. Samorząd Uczniowski posprzątał grób Patronów Szkoły M. i A. Chrzanowskich.

Następnie uczniowie Samorządu Uczniowskiego złożyli wieniec, zapalili znicz i minutą ciszy uczcili pamięć poległych.

 


.......................................................................................................................................

W dniu 28.10.2016 roku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:  uczniowie – członkowie  Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, rodzice – przedstawiciele Rady Rodziców i nauczyciele ZS w Gródku. Spotkanie miało charakter warsztatu, którego celem było wypracowanie kontraktu / regulaminu / kodeksu postępowania uczniów Zespołu Szkół w Gródku. Nowy kontrakt / regulamin / kodeks powinien pozytywnie wpłynąć na zachowanie niektórych uczniów w szkole. Zadanie było trudne, ponieważ wypracowane podczas warsztatu zasady, powinny być zrozumiałe i możliwe do zastosowania przez wszystkich uczniów   ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

W pierwszej części zajęć przypomniano fragmenty Statutu dotyczące praw i obowiązków uczniów. Następnie zaprezentowano kilka klasowych kontraktów i omówiono je. Po tym  padały propozycje zasad, wspólne przeredagowania, znowu dyskusje i zapisy. Po wspólnej pracy powstał zbiór 11 zasad, które będą obowiązywały wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Zasady otrzymały nazwę Kodeks ucznia.

Zastanawiano się również na miejscami w szkole, w których mógłby wisieć Kodeks ucznia. Po tej  dyskusji ustalono, że jeden egzemplarz to zdecydowanie za mało. Postanowiono również, że Samorządy Uczniowskie przedyskutują we własnym gronie i przedstawią lokalizacje, proponując takie miejsca, aby były widoczne i dostępne dla wszystkich uczniów.

Biorąc pod uwagę ostatnie spotkanie - pokazujące ile pomysłów mają uczniowie i jak poważnie podchodzą do tematu - przewiduje się kolejne spotkania Samorządów Szkolnych, które  będą miały charakter warsztatów.

 

Nowy Kodeks ucznia

Jesteśmy kulturalni.

Nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej

Przestrzegamy bezpieczeństwa swojego i innych.

Reagujemy na krzywdę innych.

Szanujemy siebie i innych.

Jesteśmy tolerancyjni.

W  sytuacjach konfliktowych staramy się znaleźć  kompromis.

Przestrzegamy Regulaminu szkoły,  między innymi: nie spóźniamy się, nie wychodzimy poza teren szkoły, nie używamy telefonu komórkowego na lekcjach.

Szanujemy cudzą własność.

Wyglądamy schludnie, zgodnie z zasadami Statutu.

Wspieramy siebie nawzajem. 

 

        W spotkaniu uczestniczyli:

Ewa Markowska – przedstawicielka Rady Rodziców

Julia Markowska - uczennica

Gabriela Chwojko - uczennica

Halina Ignatowicz – nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego SP

Gabriela Wildowicz – uczennica

Weronika Kondraciuk – uczennica

Marta Gryc - uczennica

Mateusz Mieleszko – uczeń

Julia Nowik – uczennica

Wojciech Gryko – uczeń

Jakub Bućko – uczeń

Krystyna Klimkiewicz - nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego G

Magdalena Baczyńska - przedstawicielka Rady Rodziców

Danuta Garkowska – wicedyrektor ZS.

 .......................................................................................................................................

 

W sobotę 5 listopada Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gródku wraz z opiekunem p. Haliną Ignatowicz oraz p. Rafałem Chwojko przedstawicielem rodziców i p. Iwoną Lech nauczycielem historii, odwiedzili miejsce zagłady mieszkańców wsi Popówka w czasie II wojny światowej. Delegacja Samorządu sprzątnęła miejsce wokół pomnika upamiętniającego miejsce zbrodni. Złożono kwiaty, zapalono znicze i minutą ciszy uczczono pamięć pomordowanych mieszkańców.Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~