ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU   ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 851481 / dziś: 28 / teraz: 6


Rada RodzicówRok szkolny 2016/2017

 

 

Prezydium Rady Rodziców: 

  1. Przewodnicząca:                       Tryznowska Małgorzata                   
  2. Zastępca przewodniczącego:      Baran Mariusz
  3. Skarbnik:                                 Sawko Ewa 
  4. Sekretarz:                                Gogiel Anna
  5. Członek prezydium:                  Bazyluk Grzegorz

Komisja rewizyjna:  

 

  1. Przewodnicząca                       Gryc  Małgorzata
  2. Zastępca przewodniczącego     Trochimczyk Agnieszka
  3. Sekretarz                                Konończuk Joanna

  

 

 

 

 

Regulamin działania Rady Rodziców


Rada Rodziców Zespołu Szkół w Gródku informuje, iż można dokonywać wpłat na rzecz rozwoju szkoły w wysokości od 30,00 zł (roczna składka) na konto nr 75 8060 0004 0394 5014 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku. Uprzejmie dziękujemy za sumienne dokonywanie wpłat. 

 

W dniu 28.10.2016 roku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:  uczniowie – członkowie  Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, rodzice – przedstawiciele Rady Rodziców i nauczyciele ZS w Gródku. Spotkanie miało charakter warsztatu, którego celem było wypracowanie kontraktu /regulaminu/kodeksu postępowania uczniów Zespołu Szkół w Gródku. Nowy kontrakt /regulamin/ kodeks powinien pozytywnie wpłynąć na zachowanie niektórych uczniów w szkole. Zadanie było trudne, ponieważ wypracowane podczas warsztatu zasady, powinny być zrozumiałe i możliwe do zastosowania przez wszystkich uczniów   ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

W pierwszej części zajęć przypomniano fragmenty Statutu dotyczące praw i obowiązków uczniów. Następnie zaprezentowano kilka klasowych kontraktów i omówiono je. Po tym  padały propozycje zasad, wspólne przeredagowania, znowu dyskusje i zapisy. Po wspólnej pracy powstał zbiór 11 zasad, które będą obowiązywały wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Zasady otrzymały nazwę Kodeks ucznia.

Zastanawiano się również na miejscami w szkole, w których mógłby wisieć Kodeks ucznia. Po tej  dyskusji ustalono, że jeden egzemplarz to zdecydowanie za mało. Postanowiono również, że Samorządy Uczniowskie przedyskutują we własnym gronie i przedstawią lokalizacje, proponując takie miejsca, aby były widoczne i dostępne dla wszystkich uczniów.

Biorąc pod uwagę ostatnie spotkanie - pokazujące ile pomysłów mają uczniowie i jak poważnie podchodzą do tematu - przewiduje się kolejne spotkania Samorządów Szkolnych, które  będą miały charakter warsztatów.


Nowy Kodeks ucznia

Jesteśmy kulturalni.

Nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej

Przestrzegamy bezpieczeństwa swojego i innych.

Reagujemy na krzywdę innych.

Szanujemy siebie i innych.

Jesteśmy tolerancyjni.

W  sytuacjach konfliktowych staramy się znaleźć  kompromis.

Przestrzegamy Regulaminu szkoły,  między innymi: nie spóźniamy się, nie wychodzimy poza teren szkoły, nie używamy telefonu komórkowego na lekcjach.

Szanujemy cudzą własność.

Wyglądamy schludnie, zgodnie z zasadami Statutu.

Wspieramy siebie nawzajem.


         W spotkaniu uczestniczyli:

Ewa Markowska – przedstawicielka Rady Rodziców

Julia Markowska - uczennica

Gabriela Chwojko - uczennica

Halina Ignatowicz – nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego SP

Gabriela Wildowicz – uczennica

Weronika Kondraciuk – uczennica

Marta Gryc - uczennica

Mateusz Mieleszko – uczeń

Julia Nowik – uczennica

Wojciech Gryko – uczeń

Jakub Bućko – uczeń

Krystyna Klimkiewicz - nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego G

Magdalena Baczyńska - przedstawicielka Rady Rodziców

Danuta Garkowska – wicedyrektor ZS.

 

 

 

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły podstawowej

godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 8.45

 

 

Irena Naliwajko

Maria Abramowicz

 

 

8.55 – 9.40

Barbara Mukosiej

 

 

 

Małgorzata Wirkowska

Ewa Klimowicz

9.50 – 10.35

Eugeniusz Sawicki

Joanna Ostapczuk

ks. Sławomir Jakimiuk

Halina Ignatowicz

Irena Matysiuk

Barbara Wakulewska

Elżbieta Greś

Małgorzata Kondrusik

10.45 – 11.30

Tamara Bielkiewicz

Katarzyna Kokieć

Alina Gościk

Alicja Malewska

 

 

Anna Gwizdak

11.45 – 12.30

Marcin Józwowicz

Ilona Łukoszyk

 

 

Elżbieta Romańczuk

 

12.45 – 13.30

 

Elżbieta Bielawska

Iwona Lech

 

Bożena Gąsowska

 

13.40 – 14.25

Anna Siegieńczuk

 

Gienadij Szemiet

 

 

 

14.30 – 15.15

 

 

 

Monika Jaroszuk

 

 


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2017 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~