ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 151217 / dziś: 59 / teraz: 12


Rada RodzicówROK SZKOLNY 2017/2018


 

Prezydium Rady Rodziców: 

1.      Przewodnicząca:                          Małgorzata Tryznowska

2.      Zastępca przewodniczącego:      Barbara Kułakowska

3.      Skarbnik:                                      Ewa Sawko

4.      Sekretarz:                                     Julita Puchalska

5.      Członek prezydium:                    Grzegorz Bazyluk

Komisja rewizyjna:    

 1. Przewodnicząca:                            Joanna Konończuk
 2. Zastępca przewodniczącego:       Agnieszka Trochimczykl
 3. Sekretarz:                                      Agnieszka Kozłowska

Przedstawiciele klas:

1a Barbara Kułakowska

1b Magdalena Lulewicz

2a Agnieszka Kozłowska

3a Anna - Sophia Pappai

3b Grzegorz Bazyluk

3c Alina Gasperowicz - Nos

4a Agnieszka Trochimczyk

4b Małgorzata Tryznowska

4c Julita Puchalska

5a Adam Mieleszko

5b Edyta Charkiewicz

6a Joanna Treska

6b Ewa Markowska

7a Katarzyna Janiel

7b Ewa Sawko

2AG Anna Gogiel

2BG Joanna Wysocka

3AG Dorota Sulżyk

3BG Joanna Konończuk

 

 

 

Nowy numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gródku:

 

44 8060 0004 0395 0496 3000 0010


Rok szkolny 2016/2017

 

 

Prezydium Rady Rodziców: 

 1. Przewodnicząca:                       Tryznowska Małgorzata                   
 2. Zastępca przewodniczącego:      Baran Mariusz
 3. Skarbnik:                                 Sawko Ewa 
 4. Sekretarz:                                Gogiel Anna
 5. Członek prezydium:                  Bazyluk Grzegorz

Komisja rewizyjna:  

 

 1. Przewodnicząca                       Gryc  Małgorzata
 2. Zastępca przewodniczącego     Trochimczyk Agnieszka
 3. Sekretarz                                Konończuk Joanna

  

 

 

 

 

W dniu 28.10.2016 roku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:  uczniowie – członkowie  Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, rodzice – przedstawiciele Rady Rodziców i nauczyciele ZS w Gródku. Spotkanie miało charakter warsztatu, którego celem było wypracowanie kontraktu /regulaminu/kodeksu postępowania uczniów Zespołu Szkół w Gródku. Nowy kontrakt /regulamin/ kodeks powinien pozytywnie wpłynąć na zachowanie niektórych uczniów w szkole. Zadanie było trudne, ponieważ wypracowane podczas warsztatu zasady, powinny być zrozumiałe i możliwe do zastosowania przez wszystkich uczniów   ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

W pierwszej części zajęć przypomniano fragmenty Statutu dotyczące praw i obowiązków uczniów. Następnie zaprezentowano kilka klasowych kontraktów i omówiono je. Po tym  padały propozycje zasad, wspólne przeredagowania, znowu dyskusje i zapisy. Po wspólnej pracy powstał zbiór 11 zasad, które będą obowiązywały wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Zasady otrzymały nazwę Kodeks ucznia.

Zastanawiano się również na miejscami w szkole, w których mógłby wisieć Kodeks ucznia. Po tej  dyskusji ustalono, że jeden egzemplarz to zdecydowanie za mało. Postanowiono również, że Samorządy Uczniowskie przedyskutują we własnym gronie i przedstawią lokalizacje, proponując takie miejsca, aby były widoczne i dostępne dla wszystkich uczniów.

Biorąc pod uwagę ostatnie spotkanie - pokazujące ile pomysłów mają uczniowie i jak poważnie podchodzą do tematu - przewiduje się kolejne spotkania Samorządów Szkolnych, które  będą miały charakter warsztatów.


Nowy Kodeks ucznia

Jesteśmy kulturalni.

Nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej

Przestrzegamy bezpieczeństwa swojego i innych.

Reagujemy na krzywdę innych.

Szanujemy siebie i innych.

Jesteśmy tolerancyjni.

W  sytuacjach konfliktowych staramy się znaleźć  kompromis.

Przestrzegamy Regulaminu szkoły,  między innymi: nie spóźniamy się, nie wychodzimy poza teren szkoły, nie używamy telefonu komórkowego na lekcjach.

Szanujemy cudzą własność.

Wyglądamy schludnie, zgodnie z zasadami Statutu.

Wspieramy siebie nawzajem.


         W spotkaniu uczestniczyli:

Ewa Markowska – przedstawicielka Rady Rodziców

Julia Markowska - uczennica

Gabriela Chwojko - uczennica

Halina Ignatowicz – nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego SP

Gabriela Wildowicz – uczennica

Weronika Kondraciuk – uczennica

Marta Gryc - uczennica

Mateusz Mieleszko – uczeń

Julia Nowik – uczennica

Wojciech Gryko – uczeń

Jakub Bućko – uczeń

Krystyna Klimkiewicz - nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego G

Magdalena Baczyńska - przedstawicielka Rady Rodziców

Danuta Garkowska – wicedyrektor ZS.

 

 

 

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły podstawowej

godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 8.45

 

 

Irena Naliwajko

Maria Abramowicz

 

 

8.55 – 9.40

Barbara Mukosiej

 

 

 

Małgorzata Wirkowska

Ewa Klimowicz

9.50 – 10.35

Eugeniusz Sawicki

Joanna Ostapczuk

ks. Sławomir Jakimiuk

Halina Ignatowicz

Irena Matysiuk

Barbara Wakulewska

Elżbieta Greś

Małgorzata Kondrusik

10.45 – 11.30

Tamara Bielkiewicz

Katarzyna Kokieć

Alina Gościk

Alicja Malewska

 

 

Anna Gwizdak

11.45 – 12.30

Marcin Józwowicz

Ilona Łukoszyk

 

 

Elżbieta Romańczuk

 

12.45 – 13.30

 

Elżbieta Bielawska

Iwona Lech

 

Bożena Gąsowska

 

13.40 – 14.25

Anna Siegieńczuk

 

Gienadij Szemiet

 

 

 

14.30 – 15.15

 

 

 

Monika Jaroszuk

 

 


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~