ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 151218 / dziś: 60 / teraz: 13


Dokumenty szkolneStatut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Szkoły Podstawowej w Gródku


Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Gródku


Regulamin Rady Rodziców


Pielęgniarka szkolna


Plan pracy wychowawczo - profilaktycznej Zespołu Szkół w Gródku na rok szkolny 2016/2017                             


Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników

Regulamin przyznawania stypendium


Szkolna procedura wydawania opinii o uczniu


Procedura przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na r.szk.2015/2016 oraz wniosek


Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Gródku


Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Gródku

System Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół w Gródku 


Statut Szkoły Podstawowej w Gródku


Szkolny Program Profilaktyki „Żyj zdrowo i bezpiecznie” Zespołu Szkół w Gródku

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Plan WDN Zespołu Szkół w Gródku


Regulamin wycieczek szkolnych                                                                                                                     


SYSTEMY OCENIANIA z poszczególnych przedmiotów w Szkole Podstawowej w Gródku


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~