ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 151217 / dziś: 59 / teraz: 12


BibliotekaRok szkolny 2017/2018

 

Opiekę sprawują panie: Krystyna Giegiel i Anna Kondratowicz


Czytelnia czynna w godzinach: 

Poniedziałek: 8.00 - 15.00

Wtorek: 8.00 - 15.00

Środa: 8.00 - 15.00

Czwartek: 8.00 - 15.00

Piątek: 8.00 - 15.00

Biblioteka czynna w godzinach: 

Poniedziałek: 8.00 - 15.00

Wtorek: 8.00 - 15.00

Środa: 8.00 - 15.00

Czwartek: 8.00 - 15.00

Piątek: 8.00 - 15.00  

 

 


Podsumowanie Konkursu Literackiego na Legendę o Górze Zamkowej

Biblioteka Szkolna i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego zorganizowało konkurs literacki „Legenda o Górze Zamkowej”. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej i II - III gimnazjum .
Jury w składzie:
Elżbieta Greś, Danuta Grakowska, Barbara Niczyporuk, Adam Ciuńczyk
przyznało następujące miejsca:
• Julia Grześ, Emilia Koronkiewicz – I miejsce
• Julia Markowska, Jakub Bućko, Wojciech Popławski – II miejsce
• Serafin Skowroński – III miejsce

Kółko teatralne działające przy szkolnej bibliotece zaprezentowało Przedszkolakom i uczniom klasy 3c scenkę pt. "Rezerwat śledzi"

4 - 10 czerwca 2018r - XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy”.

Harmonogram czytania w Szkole Podstawowej w Gródku
Poniedziałek
Uczniom klasy 3a i 2a czytają:
Wójt Gminy Gródek – pan Wiesław Kulesza
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku - pani Anna Grycuk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku – pani Danuta Garkowska 
Wtorek
Uczniom klasy 1a i b czytają:
Pani Dorota Sulżyk 
Pani Małgorzata Sapieżko 
Pan Jan Popławski
Pani Małgorzata Zbyryt
Pan Grzegorz Bazyluk
Środa
Uczniom klasy 3b i 3c czytają:
Pielęgniarka – pani Maria Szatałowicz
Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Małgorzata Tryznowska 
Konserwator – pan Jerzy Rożko
Kucharka – Anna Adamczyk
Sprzątaczka – Iwona Przezdemska

Czwartek
Uczniom klasy 6a i 6b
Czyta Roksana Zawadzka, Anna Gwizdak, Julia Markowska

Piątek
Uczniom klasy 4a,4b, 4c
Czytają bibliotekarki

Świetlica szkolna czyta codziennie w ramach swoich zajęć.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
11 maja 2018 roku - szkolne wybory !!!

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gródku, nauczycieli i rodziców do wzięcia udziału w szkolnych wyborach, które są częścią udziału naszej szkoły w ministerialnym programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". 
Wyborcy otrzymają karty:
• Klasy 1-3 – różowe
• Klasy 4-7 – zielone
• Gimnazjaliści – białe
• Nauczyciele i Rodzice – żółte
Na karcie do głosowania wyborcy czytelnie, używając (najlepiej) drukowanych liter, wpisują tytuły książek, które chcą, aby znalazły się w bibliotece szkolnej(maksymalnie trzy). Mogą to być najciekawsze książki, przeczytane ostatnio. Można również zasugerować tematykę książek. Kolejność wpisanych tytułów nie ma znaczenia.
W szkolnej komisji wyborczej zasiądą członkowie Samorządu Uczniowskiego i bibliotekarki, policzą oddane głosy i zrobią pisemne zestawienie wyników, które zostaną podane do publicznej wiadomości.
Wyniki wyborów posłużą do zakupu książek do biblioteki szkolnej po wcześniejszej konsultacji z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i Biblioteką Publiczną w Gródku. 
Dzięki staraniom Wójta Gminy Gródek i Dyrekcji Szkoły na ten cel mamy przeznaczonych 15000 złotych.

Zapraszamy!!! 
W godzinach 8.00 – 13.00 – na holu przy bibliotece

„Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”
Kółko teatralne (uczniowie klas czwartych) działające przy bibliotece szkolnej (opiekun pani A. Kondratowicz) przed rozpoczęciem Konkursu recytatorskiego pt. „Dobre wychowanie wierszem” zaprezentowało scenkę „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”. Aktorzy w ten sposób zaakcentowali obchody Międzynarodowego Miesiąca Języka Ojczystego.


Podsumowanie Konkursu recytatorskiego „Dobre wychowanie wierszem”

21 marca w szkolnej Izbie tradycji odbył się Konkurs recytatorski pt. „Dobre wychowanie wierszem” zorganizowany przez bibliotekę szkolną we współpracy z panią Małgorzatą Kondrusik – koordynatorem projektu „Z savoir vivrem za pan brat”.
W ten sposób uczczono Międzynarodowy Dzień Poezji(21.03) i Międzynarodowy Miesiąc Języka Ojczystego(21.02- 21.03)

Komisja w składzie:
• Pani dyrektor Danuta Garkowska – przewodnicząca
• Pani Małgorzata Kondrusik
• Pani Grażyna Kamieńska
• Pani Krystyna Giegiel

Przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii Przedszkolaki i klasy pierwsze:
• Szymon Bućko – I miejsce
• Eunika Mikołajewska – I miejsce
• Tomasz Bancarewicz - wyróżnienie
• Michalina Kasperowicz – wyróżnienie
• Ewa Laskowska - wyróżnienie

W kategorii klas II-III
• Zuzanna Skrobczyńska – I miejsce
• Ola Trochimczyk – I miejsce
• Filip Karolczuk – II miejsce
• Paweł Woronowicz – II miejsce
• Maja Wojcieszuk - II miejsce
• Kalina Gołębiowska - III miejsce
• Julia Szymańska – III miejsce
W kategorii klas IV-V
• Gabriela Bura – I miejsce
• Robert Chlabicz – II miejsce
• Magdalena Janiel – III miejsce
W kategorii klas VI- VII
• Markowska Julia – I miejsce
• Agata Mytych – II miejsce
• Weronika Kondraciuk – III miejsce
• Matylda Oniszczuk – III miejsce


Miesiąc Języka Ojczystego
21 lutego – 21 marca
Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do obejrzenia wystawy.


Nowości książkowe w bibliotece – zapraszamy !!!
Dzięki akcji „Zbiórka makulatury” ( w 2017 roku zebraliśmy 6820 kg makulatury i uzyskaliśmy1364 złotych) do biblioteki szkolnej trafiły pierwsze nowości. Zostały zamówione kolejne książki wskazane przez uczniów. Przypominamy, że w bibliotece szkolnej wciąż stoi „kuferek życzeń”. Możemy spełnić Wasze życzenia i zakupić do biblioteki Wasze ulubione książki, które chcielibyście przeczytać.


Kółko teatralne działające przy bibliotece szkolnej zaprezentowało uczniom klas 2a, 3a i 3b scenkę humorystyczną "O niesfornym Piotrusiu".Konkurs Recytatorski
"Dobre wychowanie wierszem"

Biblioteka szkolna zaprasza Przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Gródku do wzięcia udziału w Konkursie Recytatorskim ph. ”Dobre wychowanie wierszem”.

Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie jednego wiersza o dobrym zachowaniu.
KRYTERIA OCENY:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
Konkurs odbędzie się 21 marca 2018 roku
w bibliotece szkolnej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca

Zapraszamy!!!

 

 


 

Miesiąc Języka Ojczystego 
21 lutego - 21 marca

Konkurs literacki 
na Legendę o Górze Zamkowej – regulamin

1. Biblioteka Szkolna i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej zaprasza uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej i klas II - III gimnazjum do wzięcia udziału 
w konkursie Literackim na napisanie Legendy o Górze Zamkowej

2. Cele konkursu:
• rozwijanie zdolności literackich
• kształtowanie kultury czytelniczej
• rozwijanie wyobraźni twórczej
• zachęcanie do aktywności twórczej
• kształtowanie poszanowania tradycji i historii swojej małej ojczyzny

3. Prace mogą być napisane ręcznie bądź na komputerze. Prace w formie drukowanej
należy złożyć w bibliotece szkolnej lub przesłać na adres biblioteka.grodek@op.pl 
do 20 marca 2018 roku.

4. Legenda powinna być napisana samodzielnie, w oryginalny sposób łączyć fakty historyczne z fikcją literacką. Zostaną nagrodzone prace pomysłowe, świadczące 
o bogatej wyobraźni autora, napisane poprawnie stylistycznie.

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Będą mieli również możliwość zaprezentowania swoich prac w trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej szkoły.

 

 


 

Apel dyplomowy

  Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku przebiegał pod hasłem „Książka     nas łączy” Ten miesiąc był bardzo aktywny w naszej bibliotece. Zorganizowano:
  • Konkurs pięknego czytania
  • Konkurs plastyczny „Reklama książki w komiksie”
  • Akcja „Zbiórka makulatury”

  • Akcja „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”
  • „Kuferek życzeń”

  Podsumowanie działań biblioteki szkolnej odbyło się 12 grudnia na apelu dyplomowym. Kółko teatralne działające przy bibliotece szkolnej zaprezentowało scenkę pt. "Mikołajki". Gościem specjalnym apelu był Wójt Gminy Gródek pan Wiesław Kulesza, który wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom akcji ”Zbiórka makulatury”. Wójt Gminy Gródek pan Wiesław Kulesza w krótkim wystąpieniu uświadomił uczniów jak ważną rolę pełni mądra gospodarka recyklingowa. Ważnym elementem w tych działaniach jest selekcjonowanie odpadów a także pozyskiwanie ich jako surowców wtórnych, w tym zbiórka makulatury. Zbiórki makulatury ratują lasy i oczyszczają środowisko. Zebrane przez szkołę 6820 kg uratowało około 119 drzew, a za pieniądze (1360 zł) uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną zakupione nowe książki do biblioteki szkolnej.
Pani dyrektor Anna Grycuk wyróżniła uczniów kl. I – III za wzorowe, kulturalne zachowanie oraz za reprezentowanie klasy na forum szkoły (udział w konkursach, uroczystościach).
Pani wicedyrektor Danuta Garkowska wręczyła nagrody i dyplomy wyróżnionym uczestnikom Konkursu pięknego czytania.
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Tryznowska wręczyła nagrody i dyplomy wyróżnionym uczestnikom konkursu plastycznego „Reklama książki w komiksie”
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy panu Wójtowi i Radzie Rodziców za zasponsorowanie nagród za udział w zbiórce makulatury i konkursach Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie uczniom naszej szkoły, rodzicom, dziadkom, mieszkańcom naszej gminy, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Słowa uznania i podziękowania kierujemy również do pana Mirosława Gryko – kierownika KZB, który od lat wspiera naszą akcję.

  

Pasowanie na czytelnika

  We czwartek 16 listopada w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste     pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.

  PASOWANIE NA CZYTELNIKA
  ,,My uczniowie pierwszej klasy
  Tobie, książko, przyrzekamy,
  Że szanować Cię będziemy,
  Krzywdy zrobić Ci nie damy.
  Obowiązków czytelnika
  Będziemy przestrzegać pilnie
I z Twych rad i Twych mądrości
Korzystać od dziś usilnie!
Przyrzekamy!”
PROŚBY KSIĄŻKI
• Zanim zaczniesz mnie czytać, umyj ręce.
• Nie czytaj mnie podczas jedzenia.
• Nie zaginaj moich rogów.
• Nie pisz i nie rysuj na moich kartkach.
• Nie śliń palców przy przewracaniu moich kartek.
• Przerwę w czytaniu zaznacz zakładką i odstaw mnie na półkę.

  

Podsumowanie konkursu plastycznego ph. "Reklama książki w komiksie"

Konkurs przeprowadzono w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (październik 2017). 

Cel konkursu: podkreślenie roli czytania w rozwijaniu wyobraźni i zdolności artystycznych. 
Zadaniem uczestników było wykonanie pracy dowolna techniką – w formie komiksu. 
Jury w składzie:
- pani Maria Mieleszko instruktor GCK w Gródku - przewodnicząca
- pani Barbara Wakulewska
- pani Krystyna Giegiel
-pani Anna Kondratowicz
nagrodziło następujących uczniów:

Kategoria: Klasa I-III
I miejsce
• Maja Wojcieszuk kl. III c 
• Przemysław Sapieżko kl. III c

Kategoria: klasa IV- V

I miejsce
• Wiktoria Gogiel kl. IV b
• Martyna Tomaszewicz kl. V b 
II miejsce
• Amelia Wysocka kl. IV a 
• Małgorzata Serafin kl. V b
• Igor Konończuk kl. IV b
III miejsce
• Maja Litwin kl. IV c
• Wiktoria Matys kl. IV c
• Dawid Seweryn kl. IV c
Wyróżnienia:
• Blanka Oniszczuk kl IV c
• Natalia Łukoszyk kl. IV b
• Dominika Krukowska kl. IV b
• Magdalena Janiel kl. IV b

Kategoria: klasa VI-VII
I miejsce
• Zuzanna Gabiec kl. VII b 
• Agata Mytych kl. VII b 
• Małgorzata Nos kl. VII b
• Matylda Oniszczuk kl. VII b
• Lena Sulżyk kl. VII b

Wyróżnienia:
• Fabian Leonowicz kl. VII b
• Julia Markowska kl. VI b
• Jakub Popławski kl. VII b
• Gabriela Wildowicz kl. VI a

Kategoria: gimnazjum
I miejsce:
• Aleksandra Kubiak kl. II bG 
II miejsce:
• Beata Antończyk kl. II bG
• Agata Kardasz kl. II b G 
• Olga Sajewska kl. II bG
III miejsce:
• Agnieszka Bilkiewicz kl. II bG
• Oliwia Charkiewicz kl. II aG
• Karolina Walasek kl. II bG

 

 


 

KUFEREK ŻYCZEŃ

DRODZY CZYTELNICY!
Dzięki akcji „Zbiórka makulatury”, która odbyła się w szkolnej bibliotece, udało nam się zebrać 1364 złotych. Teraz możemy spełnić Wasze życzenia i zakupić do biblioteki nowe książki.
W bibliotece szkolnej został wystawiony
KUFEREK ŻYCZEŃ.
Jeśli w naszych zbiorach brakuje książki, którą uważacie za potrzebną i wartościową, to podajcie jej autora i tytuł, a my postaramy się ją kupić.
Zapraszamy!


 


 

 

Zbiórka makulatury ( Październik 2017 r.) – podsumowanie

W tegorocznej Akcji zebraliśmy 6820kg makulatury. Za pieniądze (1364 złotych) uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną zakupione nowe książki – nowości wydawnicze i lektury szkolne.
Biblioteka Szkolna serdecznie dziękuje za zaangażowanie Dyrekcji, uczniom naszej szkoły, rodzicom, dziadkom, mieszkańcom naszej gminy, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Słowa podziękowania kierujemy do pana Mirosława Gryko – kierownika KZB, który od lat wspiera naszą akcję.
Teraz możemy spełnić życzenia czytelników i zakupić do biblioteki nowe książki. W bibliotece szkolnej został wystawiony kuferek życzeń.

1. Grochowska Kinga(5b) – 1172
2. Konończuk Igor (4b) - 713
3. Karpowicz Natalia (3b) - 595
4. Lisowska Paulina(2ag) – 593
5. Gryc Marta(6a) – 503
6. Kardasz Łukasz(3c) – 346
7. Woronowicz Paweł (2a) – 326
8. Kozłowski Michał (2a) – 300 
9. Walasek Kacper(6a) – 149
10. Nikołajuk Nela (1a) – 119
11. Karpowicz Adrian (3c) – 111
12. Martyniuk Michał(4b) - 104
13. Mielesza Damian(4c) – 92
14. Gogiel Natalia(1a) – 88
15. Oniszczuk Blanka (4c) – 81
16. Bortniczuk Alan (4c) – 78
17. Chwojko Kamil(6b) – 75
18. Nos Aneta(3bg) - 75
19. Kozłowska Julia(4c) - 68
20. Zastocki Patryk(2a) – 66
21. Oziabło Tomasz(3c) – 57
22. Popławski Jakub(7b) - 54
23. Kondraciuk Weronika(6a) – 54
24. Kondraciuk Tomasz(3a)- 36,5
25. Maluga Oskar (3c) – 29
26. Papai Milena(3a) - 29
27. Zawadzka Roksana(6b) – 27
28. Szymańska Julia (3a) – 21
29. Nimierowicz Dawid(7a) - 17

 

 


 

 

"Podaruj książkę” - „Książka nas łączy”

Jeśli masz w domu przeczytane i niepotrzebne już, ale w dobrym stanie książki, możesz podarować je bibliotece szkolnej.
Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych rok 2017

 

 


 

 

Konkurs plastyczny

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Gródku do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ph. 
„Reklama książki w komiksie” 
• prace należy wykonać dowolną techniką na kartce 
w formacie A4 
• praca musi zawierać 4 - 6 obrazków (na jednej kartce) prezentujących ilustracje z wybranej książki 
• prace będą oceniane w trzech kategoriach: 
Klasy I - III 
Klasy IV – V
Klasy VI – VII
Gimnazjum

Prace można składać w bibliotece szkolnej do 3 listopada 2017 r.
Zapraszamy !!!

 

 


 

 

Konkurs pięknego czytania

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Gródku do wzięcia udziału w konkursie pięknego czytania.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie fragmentu swojej ulubionej książki.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 października .

Konkurs odbędzie się 31 października w szkolnej izbie tradycji.

Początek przesłuchań o godzinie 10.00.
Mistrz pięknego czytania będzie wyłaniany w kategoriach klas: II-III, IV-V, VI-VII, 2-3 gimnazjum.

Zapraszamy!!!

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych rok 2017
"Książka nas łączy"

 

 


 

 

Zbiórka makulatury – 9 - 31 października

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Gródku, mieszkańców Gródka oraz gminy do wzięcia udziału w akcji „Zbiórka makulatury”.

Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną zakupione nowe książki do biblioteki szkolnej.

Wśród uczestników Akcji zostanie wyłoniona
10 wspaniałych !

ZAPRASZAMY !!!

Biblioteka Szkolna godz. 8.00 – 15.00

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych rok 2017

"Książka nas łączy”

 

 


 

 

 

Biblioteka szkolna zaprasza we środę, 27 września, o godzinie 11.30 chętnych uczniów klas IV-VII i gimnazjum na spotkanie organizacyjne kółka teatralnego.

 


 

 

Konkurs recytatorski

 

2 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.

Aby uczcić Święto Książki Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprezentowanie wiersza o tematyce: książka, czytelnictwo, biblioteka.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca.

Konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00 w Izbie Tradycji.

Zapraszamy !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czytelnictwo w pierwszym semestrze 2016/2017 roku

W pierwszym semestrze 2016/2017 - 97% uczniów szkoły podstawowej było czytelnikami szkolnej biblioteki. Uczniowie wypożyczyli 1755 książek. Średnia wypożyczeń na czytelnika wyniosła 7,5 książki.

Wyróżniający się czytelnicy w poszczególnych klasach:

II- III

• Szymańska Julia – 57 - II a – Czytelnik I semestru
• Charkiewicz Wiktoria – 37 – I I a
• Nos Julia – 24 – II a
• Mieleszko Dawid - 15 - II b
• Jabłonowski Filip - 12 - II b

• Grycuk Amanda – 30 – II c
• Bilkiewicz Katarzyna – 15 – II c
• Sapieżko Przemysław – 14 – II c
• Sinkiewicz Daria - 31 – III a
• Popławski Dawid – 36 – III a
• Wysocka Amelia – 32 – III a
• Gogiel Wiktoria - 26 – III b
• Krukowska Dominika – 36– III b
• Bołtryk Edyta - 35 – III b
• Trzeciak Raisa – 50 – III c 
• Karpowicz Sara – 23 –III c
IV-VI

• Kochanowicz Bartosz - 18 – IV a
• Pryszczepko Wiktoria – 14 – IV a
• Skrobczyńska Magdalena – 11 – IV a
• Bołtryk Aneta – 12 – IV b
• Pintera Jakub – 10 – IV b
• Wildowicz Gabriela – 53 – V a – Czytelnik I semestru
• Chwojko Gabriela – 15 - V a
• Zawadzka Roksana – 34 – V b 
• Karpowicz Szymon – 8 - VIa
• Sawko Mikołaj – 14 – VI b
• Oniszczuk Matylda - 14 –VI b

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku przebiegał pod hasłem „Książka to dopiero początek” Ten miesiąc był bardzo aktywny w naszej bibliotece. Zorganizowano:
• Konkurs pięknego czytania
• Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”
• Akcja „Zbiórka makulatury”
• Akcja „Podaruj książkę bibliotece szklonej”
• Kiermasz „Każda książka za złotówkę”
• „Kuferek życzeń
Podsumowanie działań biblioteki szkolnej odbyło się 16 grudnia na apelu dyplomowym.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2016/2017

 

Zespół Szkół w Gródku otrzymał podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (list i książkę) za włączenie się do akcji Narodowe Czytanie. Biblioteka szkolna i nauczyciele języka polskiego zorganizowali we wrześniu 2016 roku czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza. O naszej akcji można było również przeczytać na stronie Kuriera Porannego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIÓRKA MAKULATURY 3 - 31 październik 2016r. 

    

     Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku, mieszkańców  Gródka oraz gminy do wzięcia udziału w akcji  „Zbiórka makulatury”. 

    Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną zakupione nowe książki do biblioteki szkolnej. 

  

Na zwycięzców czekają nagrody ! 

  

ZAPRASZAMY !!! 

  

Biblioteka Szkolna godz. 8.00 – 15.00 

  

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych  rok 2016 

„KSIĄŻKA  to dopiero początek”

 

 

Podsumowanie Akcji „Zbiórka makulatury” – październik 2016

W tegorocznej Akcji zebraliśmy 6040kg makulatury. Za pieniądze (1210 złotych) uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną zakupione nowe książki – nowości wydawnicze i lektury szkolne.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie Dyrekcji, uczniom naszej szkoły, rodzicom, dziadkom, mieszkańcom naszej gminy, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Słowa podziękowania kierujemy do pana Mirosława Gryko – kierownika KZB, który od lat wspiera naszą akcję.
Teraz możemy spełnić życzenia czytelników i zakupić do biblioteki nowe książki. W bibliotece szkolnej został wystawiony kuferek życzeń

• Kardasz Łukasz 2c -379
• Grochowska Kinga 4b - 325
• Gogiel Wiktoria 3b -261,5
• Woronowicz Aleksandra 5b – 255
• Gierasimiuk Kornelia 4a – 214
• Sawko Mikołaj 6b – 202
• Jarocka Aleksandra 3bg - 202
• Kozłowski Michał 1a - 200
• Wołosewicz Amelia 2b – 162
• Skrobczyńska Magdalena 4a – 158
• Kałajtan Mikołaj 5b - 157
• Nos Aneta 2bg – 155
• Wojcieszuk Maja 2c – 141
• Gryc Marta 5a – 132
• Mieleszko Damian 3c – 116
• Zawadzka Roksana 5b - 116
• Charkiewicz Roch 4b - 108
• Bołtryk Edyta 3b – 105,5
• Kułakowski Krzysztof 5a - 96
• Oniszczuk Matylda 6b -90
• Bura Natalia 3c - 88
• Kruk Magdalena 2b – 83
• Chwojko Kamil 5b - 72
• Martyniuk Michał 3b - 68
• Fiłonik Dominik 3b – 68
• Karpowicz Natalia 2b – 43
• Katarzyna Bielenia 6b – 28
• Szerenos Anna 2b -9
• Trzeciak Raisa 3c – 3
• Chwojko Gabriela 5a – 3
• Przezdemski Mikołaj 2b – 2
• Sinkiewicz Daria 3a – 10
• Kamil Filip Pappai 3a – 4
• Serafin Mateusz 2b – 19
• Konończuk Krystian 3a - 5

Klasy:

• 716 – 5b
• 525 - 4b
• 520 - 2c
• 503 – 3b
• 372 – 4a
• 332 – 5a
• 320 – 6b
• 319 – 2b
• 207 – 3c
• 202 – 3bg
• 200 – 1a
• 170 – 6a
• 155 – 2bg
• 92 – 4b
• 19 – 3a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONKURS PLASTYCZNY 

  

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ph. 

„Książka, którą warto przeczytać”.  

Prace wykonane dowolną techniką na kartce o formacie A4 będą oceniane w trzech kategoriach:

Klasy I - III

Klasy IV - VI

Gimnazjum

Prace można  składać w bibliotece szkolnej do 28 października 2016 r.

Zapraszamy !!! 

 

Podsumowanie Konkursu plastycznego ph. „Moja ulubiona książka”

Celem konkursu było podkreślenie roli czytania w rozwijaniu wyobraźni i zdolności artystycznych. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji dowolną techniką 
(format A4) - ulubionej książki. Wpłynęło 76 prac.
Jury w składzie: pani Barbara Wakulewska i pani Barbara Mukosiej
nagrodziło następujących uczniów:

Kategoria: Klasa I-III
I miejsce
• Kochanowicz Krzysztof kl. II a

II miejsce
• Kozłowska Julia kl. II c

Kategoria: klasa IV- VI
I miejsce

• Mytych Agata kl. VI b
• Oniszczuk Matylda kl. VI b
• Zawadzka Roksana kl. V b

II miejsce

• Chwojko Gabriela kl. V a
• Sulżyk Lena kl. VI b
• Wildowicz Gabriela kl. V a

III miejsce
• Kondraciuk Wiktoria kl. VI a
• Markowska Julia kl. V b
• Sinkiewicz Dawid kl. IV b

Wyróżnienia:

• Bura Martyna kl. VI a
• Gabiec Zuzanna kl. VI b
• Kochanowicz Bartosz kl. IV a
• Sawko Mikołaj kl. V b

Kategoria: Gimnazjum

I miejsce
• Jabłonowska Karolina kl. II b
• Sulżyk Sonia kl. II a

II miejsce
• Kardasz Agata kl. I b
• Lisowski Jakub kl.II b

III miejsce
• Konończuk Wiktoria kl. II b
• Sajewska Olga kl. I b

Wyróżnienia:
• Charkiewicz Oliwia kl I a
• Deryng Julia kl II a
• Krasowska Gabriela kl. III b
• Trochimczyk Iza kl. I a


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 


 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu szkół w Gródku do wzięcia udziału w szkolnym konkursie pięknego czytania. 

Regulamin Szkolnego Konkursu  pięknego czytania 

„Mistrz pięknego czytania”, 

Cele konkursu: 

 • popularyzacja książek i czytelnictwa,
 • kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
 • popularyzacja książek dla dzieci i młodzieży zakupionych do biblioteki szkolnej dzięki ministerialnemu programowi „Książki naszych marzeń”
 • prezentacja własnych umiejętności, porównanie ich z umiejętnościami innych,
 • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze
 • wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

 

Konkurs adresowany jest do mistrzów wyłonionych w poszczególnych klasach 

 

Zasady: 

 1. Udział w konkursie szkolnym mogą wziąć uczniowie klas II-VI i gimnazjum
 2. Zadaniem  ucznia jest wybranie dowolnej książki, niebędącej lekturą, najlepiej wypożyczoną z biblioteki szkolnej.
 3. Następnie każdy uczestnik  wybiera ciekawy fragment  z tej książki i przygotowuje się do pięknego, głośnego czytania.
 4. W klasach II –III wychowawcy wyłaniają po 3 klasowych mistrzów, a w klasach IV-VI i gimnazjum  nauczyciele języka polskiego
 5. Jury powołane przez bibliotekę szkolną  wyłoni szkolnego „Mistrza pięknego czytania” w kategorii klas II-III, IV-VI i gimnazjum
 6. Zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z wybranej  książki i oczarowanie jury i słuchaczy.

 Czas czytania  - do 3 minut.  Po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

 

Kryteria oceny: 

- Przy ocenianiu czytania komisja konkursowa będzie brała pod uwagę    płynność i bezbłędność czytania, dykcję oraz interpretację czytanego tekstu,

 

Nagrody: 

Komisja konkursowa przyzna tytuły: Mistrza i Wicemistrza pięknego czytania”, możliwe jest przyznanie wyróżnień.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie                  

Laureaci  otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

 Planowane jest przeprowadzenie wśród uczestników plebiscytu i wręczenie „Nagrody Publiczności”.  

Termin: 

Szkolny konkurs odbędzie się  28 października 2016 roku w bibliotece szkolnej. Eliminacje klasowe powinny odbyć się do 21 października 2016 roku.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 

 

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych  rok 2016 

„KSIĄŻKA  to dopiero początek”

 

Podsumowanie Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania 

W konkursie pięknego czytania zorganizowanym przez bibliotekę szkolną w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wzięło udział 53 uczniów Zespołu Szkół w Gródku. 
Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie i zaprezentowanie dowolnego fragmentu książki niebędącej lekturą
Czytających oceniała Komisja w składzie:
• Pani dyrektor Danuta Garkowska – przewodnicząca
• Pani Elżbieta Mieleszko-Jarocka
• Pani Elżbieta Greś
• Pani Maria Abramowicz
Mistrzem pięknego czytania
w kategorii klas II-III został Kosma Bułatowicz
w kategorii klas IV-VI został Bartłomiej Wieliczko
w kategorii gimnazjum - Izabela Trochiomczyk
tytuł Wicemistrza zdobyli:
- Mateusz Jakubowicz
- Julia Markowska
- Gabriela Krasowska
Wyróżnienia otrzymali:
• Filip Jabłonowski 
• Oliwia Trochimczyk 
• Gabriela Bura
• Gabriela Grześ
• Gabriela Wildowicz
• Roksana Zawadzka
• Julia Deryng
• Wojciech Popławski

• Mistrzem Publiczności została Gabriela Bura

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wypożyczenia klas szkoły podstawowej w roku szk. 2016/2017 

wrzesień     

czytelnik miesiąca – Gabriela Wildowicz kl.Va

 
wrzesień 2016
[ 32 Kb ]

Rok szkolny 2015/2016


Ogólnopolska akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom"

 

Biblioteka szkolna wraz z nauczycielami Zespołu Szkół w Gródku po raz kolejny weźmie udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Harmonogram czytania: 

30 maja (poniedziałek)  

  

Książki zakupione do biblioteki szkolnej dzięki ministerialnemu projektowi 

„Książki naszych marzeń” czytają: 

  

 • Wójt Gminy Gródek - pan Wiesław Kulesza
 • Pani dyrektor -  Anna Grycuk
 • Pani dyrektor - Danuta Garkowska

31 maja (wtorek) 

  

Tatusiowie czytają swoje ulubione książki: 

 • Pan J. Popławski
 • Pan G. Bazyluk
 • Pan S.Kowalczyk

1 czerwca ( środa) 

  

      Książki ks. Jana Twardowskiego czytają: 

 • Ks. S. Kochanowski
 • Ks. S. Jakimiuk
 • J. Ostapczuk
 • M. Wirkowska

2 czerwca ( czwartek) 

  

Przyjaciele szkoły  - „Książki, które warto przeczytać” 

 • M. Tryznowska – Rada Rodziców
 • E. Mieleszko –Jarocka – Biblioteka Publiczna
 • D. Sulżyk  - GCK
 • M. Zbyryt – Nadleśnictwo Waliły

 

3 czerwca (piątek) 

Polonistki polecają: 

 • „Wierszyki łamiące języki”
 • „Z savoir vivrem za pan brat”

  

Świetlica szkolna codziennie w ramach zajęć czyta „Książki naszych marzeń”

Podsumowanie Akcji „Zbiórka makulatury”

W tegorocznej Akcji zebraliśmy 6700 kg makulatury. Za pieniądze (1340 złotych) uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną zakupione nowe książki – nowości wydawnicze i lektury szkolne.

   Dziękujemy serdecznie za zangażowanie uczniom naszej szkoły, rodzicom, dziadkom, mieszkańcom naszej gminy, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Słowa uznania i podziękowania kierujemy również do pana Mirosława Gryko – kierownika KZB, który od lat wspiera naszą akcję.

 • Konończuk Igor  2b – 659 kg
 • Kardasz Łukasz    1c – 554
 • Grochowska Kinga   3b – 398
 • Kochanowicz Krzysztof  1a – 345
 • Karpowicz Natalia  1c – 311
 • Klasa Va - 303
 • Radel Sebastian  1a gim – 293
 • Wildowicz Jakub  2 a – 235
 • Jarocka Ola  2b gim- 215
 • Mielesza  Piotr  6b – 209
 • Klasa  2c - 205
 • Jakubaszek Bartosz  6a – 204
 • Charkiewicz Wiktoria  1a – 186
 • Sawko Mikołaj  5b – 169
 • Martyniuk Michał i Julia – 154
 • Baran Gabriela  2a gim – 145
 • Gorodowienko Krzysztof  1a - 126
 • Woronowicz Ola  4b -124
 • Kułakowski Krzysztof  4a – 98
 • Nowik Oliwia  5b - 97
 • Oniszczuk Blanka  2c -81
 • Latos Jacek  6a – 79
 • Szutkiewicz Michał  6a - 76
 • Bielenia Szymon  3b – 66
 • Grześ Gabriela  3b - 86
 • Gryc Marta  4a – 60
 • Zawadzka Roksana  4b – 60
 • Skrobczyńska Zuzanna   1b – 59
 • Traskowski Dawid  2c – 55
 • Kamil Chwojko  4b -52
 • Popławska Julia  2c -51
 • Popławski Jakub  5b – 37
 • Szeremeta Nika  1a -36,5
 • Zastocki Patryk  1c -36
 • Patryk Bilkiewicz  5a - 35
 • Szerenos Anna  1b – 32,5
 • Puchalski Krystian  2a – 29
 • Urwan Marzena  6b -24
 • Tomaszewicz Martyna  3b -20
 • Jakub Bućko  5a – 7
 • Sokołowska Gabriela  3a – 21
 • Szymon Karpowicz  5a – 17
 • Bortniczuk Alan  2c -16
 • Mieleszko Klaudia  3a - 14
 • Szymanowicz Mateusz  3a -2
 • Fiłonik Magdalena  3a -1,5
 • Konończuk Wiktoria  1b gim- 11
 • Rajan Prus  2a – 5
 • Kondraciuk Sara  3a gim – 24
 • Giegiel Michał  1bg - 11
 •  Pani Doroszkiewicz - 22
 • Bielenia Sebastian1a – 1,5
 • Karpowicz Mateusz  5a – 11
 • Pani Nina Markiewicz -12,5
 • Biełaga Paulina  2b -6
 • Bura Natalia  2c -12
 • Trzeciak Raisa  2c – 3
 • Karpiuk Michał  2a -20
 • Kondraciuk Weronika  4a -22
 • Gogiel Wiktoria  2b – 19
 • Klasa Ibg – 40
 • Rogacz Dawid  2ag – 55
 • Roszkowski Jakub  5b - 12

Podsumowanie

Konkursu plastycznego ph. „Mój ulubiony bohater książkowy

 

     Konkurs przeprowadzono w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (październik 2015). Celem konkursu było podkreślenie roli czytania w rozwijaniu wyobraźni i zdolności artystycznych. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji dowolna techniką -  bohatera książki.


     Do komisji konkursowej wpłynęło 68 prac. Komisja w składzie:

 1. Barbara Wakulewska – przewodnicząca
 2. Emilia Artemiuk
 3. Anna Kondratowicz
  nagrodziła następujących uczniów:

 

Kategoria: Klasa I-III

I miejsce

 • Julia Grycuk  kl. III b
 • Łukasz Niesterczuk  kl. II b
 • Blanka Oniszczuk  kl. II c

 

II miejsce

 • Ola Bazyluk  kl. II c
 • Kacper Roszczenko  kl. III a
 • Dawid Sinkiewicz  kl. III a

 

III miejsce

 

 • Wiktoria Gogiel  kl. II b
 • Natalia Łukoszyk  kl. II b
 • Dominika Owsiejczuk  kl. III b

 

Wyróżnienia:

 

 • Kornelia Gierasimiuk  kl. III a
 • Igor Konończuk  kl. II b
 • Jakub Wildowicz  kl. II a
 • Patryk Zastocki  kl. I c

 

Kategoria: klasa IV- VI

 

I miejsce

 • Zuzanna Gabiec  kl. V b
 • Agata Mytych  kl. V b
 • Małgorzata Nos  kl. V b
 • Matylda Oniszczuk  kl. V b
 • Lena Sulżyk  kl. V b

 

 

 

 

 

Wyróżnienia:

 • Damian Aksiucik  kl. VI b
 • Michał Andrejczuk  kl. VI b
 • Jakub Bućko  kl. V a
 • Ewelina Jelińska  kl. VI b
 • Agata Kardasz  kl. VI b
 • Gabriela Wildowicz  kl. IV a

 

 

Kategoria: Gimnazjum

 

I miejsce

 • Wiktoria Konończuk  kl. I b

II miejsce

 • Serafin Skowroński  kl. I b

III miejsce

 • Dagmara Januszkiewicz  kl. I b
 • Kaya Wojtkielewicz  kl. I b

 

 

Dziękujemy paniom wychowawczyniom z klas I-III szkoły podstawowej i pani Barbarze Wakulewskiej za pomoc w organizacji konkursu.

 

Podsumowanie Konkursu Pięknego Czytania

   W konkursie pięknego  czytania zorganizowanym przez bibliotekę szkolną w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wzięło udział 67 uczniów Zespołu Szkół w Gródku.

   Zadaniem uczestników konkursu było  przygotowanie i zaprezentowanie dowolnego fragmentu swojej ulubionej  książki.

Komisja w składzie:

·       Pani Anna Gwizdak – przewodnicząca

·       Pani Dorota Sulżyk

·       Pani Małgorzata Tryznowska

·       Pani Grażyna Kamieńska

Przyznała następujące miejsca i wyróżnienia

W kategorii klas II – III

·       Oliwia Trochimczyk –I miejsce

·       Bartosz Wieliczko – I miejsce

·       Wiktoria Bilkiewicz – II miejsce

·       Gabriela Grześ – II miejsce

·       Małgorzata Serafin – III miejsce

·       Sebastian Zalewski – III miejsce

Wyróżnienia zdobyli:

·       Kacper Czapnik

·       Igor Konończuk

·       Igor Ryczkowski

·       Martyna Tomaszewicz

W kategorii klas IV -  VI

·       Lena Sulżyk- I miejsce

·       Gabriela Wildowicz -  I miejsce

·       Markowska Julia – II miejsce

·       Agata Mytych – II miejsce

·       Kuba Wawreniuk – III miejsce

Wyróżnienia zdobyli:

·       Matylda Oniszczuk

·       Małgorzata Nos

·       Weronika Kondraciuk

·       Izabela Trochimczyk

·       Agata Kardasz

·       Patrycja Bura

·       Adam Koronkiewicz

 

 

Książki naszych marzeń - szkolne wybory!!!

23 października 2015r. 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku, nauczycieli i rodziców do wzięcia udziału w szkolnych  wyborach, które  są częścią udziału naszej szkoły w ministerialnym programie pod tytułem „Książki naszych marzeń”. 

Wyborcy otrzymają karty:

 • Klasy 1-3 – różowe
 • Klasy 4-6 – zielone
 • Gimnazjaliści – białe
 • Nauczyciele i Rodzice – żółte

   Na karcie do głosowania wyborcy czytelnie, używając (najlepiej) drukowanych liter, wpisują tytuły książek, które chcą, aby znalazły się w bibliotece szkolnej. (maksymalnie trzy). Mogą to być najciekawsze książki, przeczytane ostatnio. Kolejność wpisanych tytułów nie ma znaczenia.

    W szkolnej komisji wyborczej zasiądą członkowie Samorządu Uczniowskiego i bibliotekarki (A. Kondratowicz i K. Giegiel), policzą oddane głosy i zrobią pisemne zestawienie wyników, które zostaną podane do publicznej  wiadomości.

              Wyniki wyborów posłużą do zakupu książek do biblioteki szkolnej po wcześniejszej konsultacji z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i Biblioteką Publiczną w Gródku. 

Na ten cel mamy przeznaczonych 2712,50 złotych.

  

Zapraszamy!!! 

W godzinach 8.00 – 13.00 – na holu przy bibliotece

 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

 

     Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku do wzięcia udziału w konkursie pięknego czytania.

     Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie dowolnego fragmentu swojej ulubionej  książki.

 

     Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października.

 

Konkurs odbędzie się 30 października w szkolnej izbie tradycji.

 

Początek przesłuchań o godzinie 10.00.

 

 

Zapraszamy!!!

 

 

 

 

 

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych  rok 2015

„Biblioteki szkolne rządzą”

Zbiórka makulatury – 1 -  31 październik

 

     Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku, mieszkańców  Gródka oraz gminy do wzięcia udziału w akcji  „Zbiórka makulatury”.

    Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną zakupione nowe książki do biblioteki szkolnej.

 

Na zwycięzców czekają nagrody !

 

ZAPRASZAMY !!!

 

 

 

Biblioteka Szkolna godz. 8.00 – 15.00

 

 

 

 

 

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych  rok 2015

„Biblioteki szkolne rządzą”

 

Rok szkolny 2014/2015

MELPOMENA 2015

 

  Kółko teatralne działające przy bibliotece szkolnej wzięło udział w XXII Powiatowym  Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – MELPOMENA 2015 organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Juchnowcu Kościelnym. Swoje umiejętności aktorskie i recytatorskie na forum zaprezentowało blisko 500 dzieci i młodzieży.

     Obie nasze scenki „Smok ze Smoczej Jamy” i „Baba Jaga u dentysty” zdobyły wyróżnienie. Dodatkowe indywidualne wyróżnienie zdobyła Lena Sulżyk -  za grę aktorską.

 


     Konkurs Recytatorski „Dobre wychowanie wierszem”- wręczenie nagród.

       W konkursie recytatorskim „Dobre wychowanie wierszem” zorganizowanym w marcu przez bibliotekę szkolną i panią Małgorzatę Kondrusik – koordynatora projektu „Z savoir vivrem za pan brat” -  wzięło udział 57 uczestników.

5 maja w bibliotece odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów przez panią dyrektor Annę Grycuk.

    Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za ufundowanie nagród.


„Smok ze Smoczej Jamy”

 

Kółko teatralne działające przy szkolnej bibliotece zaprezentowało  się na scenie Gródeckiego Ośrodka Kultury  podczas spotkania Przedszkolaków  z Panem Wójtem Gminy Gródek Wiesławem Kuleszą i Panią Niną Markiewicz z okazji XII Ogólnopolskiego tygodnia bibliotek, któremu w tym roku przyświeca hasło „Wybieram bibliotekę”.

 

 

 


Podsumowanie Akcji „Zbiórka makulatury” – październik 2014

 

Biblioteka szkolna serdecznie dziękuje uczestnikom akcji „Zbiórka makulatury”. Dzięki zaangażowaniu rodziców, wychowawców, uczniów, pracowników  administracji i obsługi naszej szkoły zebraliśmy 6560 kg makulatury. Pieniądze – 1574,40 zł zostaną przeznaczone na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. Szczególne słowa podziękowania należą się również Kierownikowi Zakładu Komunalnego w Gródku panu Mirosławowi Gryko, który od lat wspiera naszą akcję. Nagrody i podziękowania za udział w akcji zostaną wręczone na apelu dyplomowym o którym poinformujemy . A już dziś zapraszamy do biblioteki szkolnej i skorzystania z „Kuferka Życzeń”, do którego można wrzucać tytuły książek, które należy zakupić do biblioteki szkolnej.

 

 

 1. Gabriela Wildowicz 3a – 520
 2. Małgorzata Serafin 2b - 445
 3. Gabriel Grycuk 4b – 417
 4. Wiktoria Łukaszuk 3a  - 314
 5. Ola Treska 3a – 303
 6. Kinga Grochowska 2b - 272
 7. Ola Woronowicz 3b – 229
 8. Magdalena Kozłowska 2bg - 220
 9. Marta Gryc 3a – 210
 10. Lech Iwona 4a - 208
 11. Wiktoria Gogiel 1b - 197

12.  Sebastian Radel 6b – 191,5

 1. Aleksandra Jarocka  1bg – 151
 2. Samorząd gimnazjum - 148
 3. Kacper Czapnik 1c – 147
 4. Kacper Grycuk 1b – 144
 5. Matylda Oniszczuk 4b – 142
 6. Krystian Radel 4b – 128
 7. Jakub Greś 3ag – 111
 8. Markowski Krzesimir 2b - 104
 9. Roch Charkiewicz 2b- 99
 10. Kamil Chwojko 3b – 99
 11.  Konończuk Wiktoria 6a - 85
 12.  Michał Łakiel 6a -83
  • Bielawska Elżbieta  3bg -72
  • Markowska Julia 3b - 76,6
  • Mielesza Damian 1c– 54
  • Sawko Mikołaj 4b– 52
  • Szymanowicz Mateusz 2a – 15
  • Małgorzata Wirkowska- 39
  • Jakubaszek Bartek 5a – 26
  • Kondraciuk Weronika 3a – 6
  • Popławska Julia 1c - 11
  • Kułakowski Krzysztof 3a – 76
  • Grycuk Julia  2b- 25
  • Gorodowienko Krzysztof 3ag– 5,5
  • Urwan Marzena 5b – 33,5
  • Bielenia Szymon  2b– 67
  • Wildowicz Jakub 1a– 39
  • Jegorow Adrian 1ag– 9
  • Zawadzka Roksana  3b– 25
  • Szutkiewicz Michał 5a – 34
  • Kosacka Krystyna  1bg – 35
  • Niemierowicz Natalia  5b – 33
  • Szymański Wojciech 4a – 9
  • Chlabicz Joanna 4a – 11,5
  • Matus Eliza  1bg- 17

 

Podsumowanie konkursu pięknego czytania – październik 2014


W konkursie pięknego  czytania zorganizowanym przez bibliotekę szkolną wzięło udział 46 uczniów Zespołu Szkół w Gródku.

   Zadaniem uczestników konkursu było  przygotowanie i zaprezentowanie dowolnego fragmentu swojej ulubionej  książki.

  Uczestników oceniała komisja w składzie:

- Pani dyrektor Danuta Garkowska – przewodnicząca jury

- Pani Elżbieta Mieleszko – Jarocka – kierownik Biblioteki Publicznej w Gródku

- Pani Anna Kondratowicz – n-l bibliotekarz

- Pani Krystyna Giegiel – n-l bibliotekarz

 

Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

 

W kategorii  klas I-III:

·      Markowska Julia – I miejsce

·      Gabriela Grześ – II miejsce

·      Kinga Litwińczuk  - III miejsce

·      Roksana Zawadzka – III miejsce

 

Wyróżnienie:

·      Mateusz Jakubowicz

·      Kinga Kupraszewicz

·      Gabriela Wildowicz

·      Karolina Bułatowicz

·      Sandra Mieleszko

·      Magdalena Fiłonik

·      Małgorzata Serafin

 

W kategorii klas IV-VI

 

·                Lena Sulżyk, Agata Mytych – I miejsce

·                Julia Deryng – II miejsce

·                Matylda Oniszczuk, Katarzyna Bielenia – III miejsce

 

Wyróżnienie:

·                Sonia Sulżyk

·                Mateusz Karpowicz

·                Oliwia Nowik

 

 

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na apelu dyplomowym.

 


 

 

Kiermasz „Każda książka za złotówkę”

Biblioteka szkolna w dniach 22-24 października zorganizowała kiermasz książek używanych „Każda książka za złotówkę”. Uczestnicy koła teatralnego grupy młodszej i starszej sprzedawali książki na rzecz biblioteki. Obsługiwali kiermasz, przekonywująco zachęcając do kupna i przeczytania książek. Część tych książek została podarowana przez uczniów i rodziców w poprzednich akcjach m.in. „Podaruj książkę bibliotece” lub bezpośrednio pozyskana ze zbiórki makulatury. Za zebrane fundusze zakupimy nowe książki do biblioteki. Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszych akcji.


 

Moje pasje, moje stypendium”

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu "Moje pasje, moje stypendium” jest firma Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1.
2. Konkurs organizowany jest jednocześnie na łamach Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej w ramach III edycji prowadzonej przez oba tytuły kampanii społecznej promującej czytelnictwo – Czytam, więc wiem.

UCZESTNICY KONKURSU

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie:
a. szkół podstawowych (I kategoria)
b. gimnazjów (II kategoria)
c. szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria)
z województwa podlaskiego, pod warunkiem, że nie ukończyli 19 roku życia.

TERMINY KONKURSOWE

4. Konkurs ogłoszony zostanie 30 września 2014 roku na łamach Kuriera Porannego, Gazety Współczesnej oraz na stronach internetowych projektu: www.poranny.pl/wiem oraz www.wspolczesna.pl/wiem
5. Czas na przesyłanie prac: 30 września 2014 – 30 października 2014 roku.
6. Ogłoszenie laureatów: piątek, 28 listopada 2014 roku.NAGRODY

7. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł brutto, czyli 9 000 zł netto.
8. Nagrodami w konkursie jest 9 rocznych stypendiów (po 3 w każdej kategorii), obejmujących rok szkolny 2014/2015 (od września 2014 do czerwca 2015), o łącznej wartości 1 111,11 zł brutto, czyli 1 000 zł netto każde.
9. Stypendia przelewane będą w miesięcznych transzach o wysokości 100 zł netto każda, do 10 dnia każdego miesiąca, na konto wskazane przez laureata lub jego rodzica / opiekuna prawnego, od miesiąca, w którym konkurs zostanie rozstrzygnięty do czerwca 2015 roku. Stypendia za wrzesień, październik i listopad przelane zostaną wraz transzą grudniową.
10. Od przyznanych nagród organizator konkursu w imieniu jego uczestników odprowadzi podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody.

ZASADY KONKURSU

11. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu przez uczestników konkursu prezentacji ukazującej ich pasje i zainteresowania wraz z krótkim opisem hobby i uzasadnieniem, w jaki sposób stypendium pomogłoby uczestnikowi tę pasję rozwijać.
12. Prezentacja może być przygotowana w dowolnej formie – pisemnej, graficznej, multimedialnej - jednak każda praca, niezależnie od formy, w jakiej zostanie przygotowana, powinna zawierać:
a. Krótką notatkę z opisem pracy i uzasadnieniem, w jaki sposób stypendium pomogłoby uczestnikowi rozwijać swoje pasje.
b. Imię i nazwisko jej autora.
c. Adres zamieszkania autora.
d. Datę urodzenia.
e. Telefon kontaktowy.
f. Nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczestnik uczęszcza.
g. Telefon kontaktowy do rodziców / opiekunów prawnych uczestnika konkursu.

13. Prace należy przesyłać:
a. Mailowo na adres: pasje@czytamwiecwiem.pl nadając listowi tytuł "Moje pasje”
b. Pocztą tradycyjną listem poleconym na adres: Media Regionalne Sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem na kopercie "Moje pasje”.
14. W przypadku wysłania pracy mailem każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest uzyskać mail od organizatora z potwierdzeniem, że praca została odebrana. Brak potwierdzenia otrzymania przesyłki w ciągu 1 dnia roboczego oznacza konieczność skontaktowania się z organizatorem konkursu pod numerem telefonu: 85 74 89 658.
15. Prace należy przesyłać do czwartku, 30 października, do godziny 15.00.
16. Wszystkie nadesłane prace muszą być wykonane samodzielnie.

WYŁANIANIE LAUREATÓW

17. Spośród wszystkich nadesłanych prac, komisja konkursowa złożona z przedstawicieli redakcji (Redaktor Naczelny Gazety Współczesnej, Redaktor Naczelny Kuriera Porannego), wydawnictwa (Zastępca Dyrektora Zarządzającego Media Regionalne Sp. z o.o.) i działu marketingu (opiekun projektu), wyłoni 9 najlepszych, po 3 w każdej kategorii.
18. Komisja konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów: kreatywność, komunikatywność, oryginalność, jasność przekazu.

OGŁASZANIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD

19. Lista laureatów ukaże się w magazynowym wydaniu Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego, w piątek, 28 listopada 2014 roku.
20. Stypendia przelewane będą na konto wskazane przez laureatów lub ich rodziców / opiekunów prawych w formularzu odbioru nagrody, od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku, do 10 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem grudnia, gdy nagroda przekazana zostanie do końca miesiąca i zawierać będzie wypłatę z grudnia, listopada, października i września jednocześnie.

DANE OSOBOWE


21. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest spółka Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
22. Uczestnicy konkursu lub ich rodzice / opiekunowie prawni, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z regulaminem oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku uczestnika konkursu na łamach "Kuriera Porannego” i "Gazety Współczesnej” i na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl oraz www.wspolczesna.pl Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak jednoznacznej zgody uczestnika lub jego rodzica / opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych określonych jako wymagane do przeprowadzenia konkursu, uniemożliwia udział w konkursie.
23. Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 5 w związku z art. 23 ust.4 pkt 1 ustawy, administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe uczestnika mogą być także użyte w celach marketingowych produktów i usług kontrahentów spółki. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika w konkursie.
24. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


25. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Biura Obsługi Klienta w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, a także na stronie internetowej www.poranny.pl/wiem oraz www.wspolczesna.pl/wiem
26. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronach internetowych: www.wspolczesna.pl/wiem oraz www.poranny.pl/wiem
27. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: pasje@czytamwiecwiem.pl oraz telefonując pod numer: 85 74 89 658 - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.
28. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia prac we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy mail lub koperta w tym terminie znajdzie się w siedzibie redakcji.
29. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

„Podaruj książkę”

  Jeśli masz w domu przeczytane i niepotrzebne już, ale w dobrym stanie książki, możesz podarować je bibliotece szkolnej.

 

 

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych  rok 2014

„Kto czyta książki ten żyje podwójnie”

 

 

 

 

Konkurs pięknego czytania

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku do wzięcia udziału w konkursie pięknego czytania.

     Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie dowolnego fragmentu swojej ulubionej  książki.

     Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października.

 

Konkurs odbędzie się 31 października w szkolnej izbie tradycji.

Początek przesłuchań o godzinie 10.00.

Zapraszamy!!!

 

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych  rok 2014

„Kto czyta książki ten  żyje podwójnie”

Zbiórka makulatury – 1 -  31 październik

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku, mieszkańców  Gródka oraz gminy do wzięcia udziału w akcji  „Zbiórka makulatury”.

    Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną zakupione nowe książki do biblioteki szkolnej.

 

Na zwycięzców czekają nagrody !

 

ZAPRASZAMY !!!

Czytam, więc wiem - III edycja

Media Regionalne - strona www  kampanii, kontakt: wiem@mediaregionalne.pl 

lub  biblioteka.grodek@op.pl

Kampania "Czytam, więc wiem" została zapoczątkowana przez Media Regionalne Sp. z o.o. we wrześniu 2012 roku. Elementy kampanii to m.in.:  konkurs "Moje pasje, moje stypendium", specjalne wydawnictwo - wtorkowy tygodnik "Wiem",  akcja "Czytam, bo lubię".

 Biblioteka Zespołu Szkół w Gródku dzięki sponsorom już po raz trzeci uczestniczy w akcji. W tym roku naszym Mecenasem Wiedzy została firma BaJo Barbara Kułakowska (Pani  B. Kułakowska  już po raz trzeci sponsoruje prenumeratę naszej szkole) – Dziękujemy.

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół do czytania Kuriera Porannego, który jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz do brania udziału w akcjach proponowanych przez Media Regionalne.

„Gazety mogą być o Was. Twórzmy je razem”

·        O przeczytanych książkach warto rozmawiać i dawać znać innym, jeśli są ciekawe. Czekamy na Wasze recenzje. Będziemy je publikować.

Czytanie? Wiemy, że dla wielu podlaskich uczniów to naprawdę frajda. Udowodniliście to już w poprzednich latach, przysyłając do nas recenzje przeczytanych przez was książek. Były wśród nich oczywiście opisy i wasze przemyślenia na temat obowiązkowych szkolnych lektur (no ale przecież to bardzo dobrze, że je czytacie i doceniacie kunszt autorów). Ale z drugiej strony wielu z was polecało też innym książki zupełnie niezwiązane ze szkołą: wasze ulubione powieści, opowiadania, czasem wiersze. Były wśród nich lekkie książki dla nastolatków, ale też całkiem poważne publikacje. W ubiegłym roku szkolnym przysłaliście do nas aż 380 waszych recenzji. Niektórzy z was polecali innym nawet po kilka książek.

Czekamy na nie również i teraz. Nadal na naszych łamach będziemy publikować te naszym zdaniem najciekawsze. Gdy je napiszecie, poproście swoich nauczycieli o sprawdzenie i przesłanie ich do nas mailem. Koniecznie podajcie swoje imię i nazwisko oraz klasę i szkołę, do której chodzicie.

·         Chcecie poczytać o sobie w gazecie? Dajcie nam znać, że w waszej szkole dzieje się coś ciekawego. Czekamy na maile od uczniów Czekamy również na informacje o wydarzeniach, które odbywają się w Waszych szkołach. To już prośba do nauczycieli: chętnie zrelacjonujemy przebieg akcji proczytelniczych, konkursów, ciekawych lekcji czy pomysłów na to, jak zachęcić uczniów do nauki. Piszcie do nas maile.

Będziecie mogli przeczytać potem o tym na naszych łamach. Bo zarówno "Kurier Poranny”, jak i "Gazeta Współczesna” codziennie trafiają do szkół w całym regionie. A w nich, oprócz codziennej strony poświęconej naszej akcji "Czytam, więc wiem”, co wtorek specjalny dodatek "WIEM. Nauka Polska Świat”, tworzony z myślą o uczniach. Znajdziecie w nim informacje o najnowszych oraz najciekawszych naukowych odkryciach, wynalazkach, patentach, wydarzeniach i ciekawostkach ze świata nauki. Przekonajcie się – ta publikacja tworzona z myślą o i nauczycieli. Czekamy na maile

Na naszych łamach chcemy także publikować teksty napisane przez uczniów z naszego regionu oraz relacje ze szkolnych wydarzeń. Przysyłajcie je na adres: wiem@mediaregionalne.pl.

·         W tym roku będziemy też kontynuować konkurs "Moje pasje, moje stypendium”.

·     Na naszych łamach raz w miesiącu będziemy publikować też uczniowskie gazetki. Szczegóły konkursu już wkrótce.”

Źródło: Kurier Poranny

 

 

Rok szkolny 2013/2014

„Czytanie – mądra rzecz!" - Gródek czytał też !

 

 

W tym roku po raz 13 w  dniach 1-8 czerwca  odbywał się Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

    Biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami nauczania zintegrowanego i świetlicą szkolną już po raz drugi przystąpiła do akcji.

    Zaproszeni Goście czytali dzieciom baśnie, legendy, wiersze, opowiadania. Rozmawiali z uczniami na temat przeczytanych książek. Pan wójt przekazał przeczytane przez siebie  książki najaktywniejszym uczniom.

 

W poniedziałek - 2 czerwca klasom drugim czytali:

 

 • Pani dyrektor -  Anna Grycuk
 • Pani dyrektor - Danuta Garkowska

 

We wtorek – 3 czerwca klasom pierwszym czytali

·         Pan wójt – Wiesław Kulesza

     oraz rodzice

 • Pani Anna Grześ
 • Pani Olga Kochanowicz
 • Pani Ewa Sawko

 

We czwartek –  5 czerwca klasom trzecim czytali:

 

 • Pan Jerzy Chmielewski – dyrektor GCK
 • Pani Elżbieta Mieleszko – Jarocka  - dyrektor Biblioteki Publicznej
 • Pan Rafał Ostaszewski  - Nadleśnictwo Waliły

 

W piątek  - 6 czerwca Przedszkolakom czytali

 

·         Członkowie kółka teatralnego działającego przy bibliotece szkolnej

 

 Codziennie - Świetlica szkolna w ramach swoich zajęć


Podsumowanie konkursu recytatorskiego „Z savoir vivrem za pan brat”

 

9 marca  w szkolnej Izbie Tradycji odbył się konkurs recytatorski zorganizowany przez panią Małgorzatę Kondrusik( koordynatora konkursu) we współpracy z biblioteką szkolną. Konkurs poprzedził występ nowej grupy teatralnej, której opiekunem jest pani Anna Kondratowicz.

 

Popisy recytatorów oceniała komisja w składzie:

 

1.     Malgorzata Kondrusik -  przewodnicząca

2.     Danuta Garkowska –  z-ca dyrektora

3.     Grażyna Kamieńska

4.     Anna Kondratowicz

5.     Krystyna Giegiel

Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klas I-III

I miejsce :

·        Gabriela Grześ

·        Gabriela Wildowicz

·        Agata Mytych

II miejsce:

·        Marta Gryc

·        Julia Markowska

·        Mateusz Karpowicz

     III miejsce

·        Małgorzata Serafin

·        Kinga Kupraszewicz

 

W kategorii klas IV – VI

I miejsce:

·        Eliza Matus

·        Gabriela Krasowska

     II miejsce:

·        Jacek Latos

·        Wojciech Popławski

III miejsce:

·        Izabela Trochimczyk

·        Olga Sajewska

 

Wyróżnienie:

·        Piotr Gryko


Czytelnictwo 2013/2014  - Szkoła Podstawowa

Czytelnicy, którzy wypożyczyli najwięcej książek

 w poszczególnych klasach:

I a

- Kupraszewicz Kinga – 61

- Bilkiewicz Wiktoria - 58

- Kochanowicz Bartosz – 50

I b

- Tomaszewicz Martyna – 117

- Duchnowska Patrycja – 43

- Serafin Małgorzata – 36

II a

- Wildowicz Gabriela – 200

 

- Karpiuk Wiktoria  – 138

- Chwojko Gabriela – 86

- Gryc Marta – 80

II b

- Zawadzka Roksana – 117

- Markowska Julia  - 57

- Woronowicz Aleksandra – 47

III a

- Chlabicz Joanna – 46

- Bućko Jakub -28

- Maluga Daniel – 24

III b

- Sawko Mikołaj – 96

- Sulżyk Lena – 83

- Popławski Jakub – 69

IV a

- Bilkiewicz Agnieszka – 69

IV b

- Kardasz Agata – 47

- Urwan Marzena – 29

- Geneja Zofia - 20

V a

- Dzienisik Maja – 20

V b

- Deryng Julia -46

VI a

- Bilkiewicz Paulina - 31

- Jarocka Aleksandra – 27

- Koronkiewicz Wiktoria 27

- Rożko Patrycja - 23

VI b

- Nowik Julia  - 29

- Litwińczuk Karina - 22

 


 

Czytelnictwo 2013/2014  - Szkoła Podstawowa

 

CZYTELNICY, KTÓRZY WYPOŻYCZYLI NAJWIĘCEJ KSIĄŻEK:

 

1.   Wildowicz Gabriela – 200

2.   Karpiuk Wiktoria – 138

3.   Tomaszewicz Martyna – 117

4.   Zawadzka Roksana – 117

5.   Sawko Mikołaj – 96

6.   Chwojko Gabriela  - 86

7.   Sulżyk Lena – 83

8.   Gryc Marta – 80

9.   Popławski Jakub – 69

10.Bilkiewicz Agnieszka  - 69

 

Królewna Śmieszka” – z wizytą w Przedszkolu

 

 

Scenkę pt. „Królewna Śmieszka” zaprezentowano również dzieciom z Samorządowego Przedszkola w Gródku.


Udany debiut

„Królewna Śmieszka”

Kółko teatralne działające przy bibliotece szkolnej zaprezentowało uczniom klas I-III scenkę pt. „Królewna Śmieszka”. Aktorzy przypomnieli swoim młodszym kolegom, że należy myć owoce przed jedzeniem, dbać o czystość, nie śmiecić w lesie.

Cieszymy się bardzo, że scenka  się podobała, gdyż był to debiut nowej grupy – uczniów z klasy IV a.


„Rudolf  Valentino z VI a”

 

     Kółko teatralne działające przy szkolnej bibliotece w dniu 14 lutego z okazji Walentynek zaprezentowało uczniom klas IV- VI scenkę pt. „Rudolf  Valentino z VI a”.


List od Prezydenta RP

We wrześniu biblioteka szkolna wzięła udział w akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” zainicjowanej w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego.

W grudniu otrzymaliśmy od Pana Prezydenta podziękowanie za udział, życzenia świąteczne oraz zaproszenie do udziału w następnej akcji.

Apel dyplomowy

 

Październik  to miesiąc bibliotek szkolnych. Ten miesiąc był bardzo aktywny w naszej bibliotece.

 

 

Zorganizowano:

·       Spotkanie autorskie

·       Wizytę uczniów klas trzecich w bibliotece publicznej

·       Kiermasz taniej książki

·       Konkurs pięknego czytania

·       Konkurs plastyczny „Julian Tuwim czarodziej słów”

·       Akcja „Zbiórka makulatury”

     Podsumowanie działań biblioteki szkolnej odbyło się 6 grudnia na  apelu dyplomowym.

      Na apelu był obecny przedstawiciel Nadleśnictwa Waliły – Pan Rafał Ostaszewski, który podkreślił znaczenie zbiórki makulatury dla ochrony środowiska. Pani dyrektor Anna Grycuk dziękując uczniom za udział w akcji zwróciła uwagę, że w ten sposób przyczynią się do wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej, bowiem cała kwota, czyli 1944 złotych zostanie przeznaczona na zakup nowych książek. Dzięki Radzie Rodziców i Nadleśnictwu Waliły wszyscy uczniowie biorący udział w akcji dostali podziękowania, Ci co zebrali najwięcej - nagrody i wyróżnienia. Słowa uznania należą się panu Mirosławowi Gryko,  kierownikowi KZB, który od lat wspiera naszą akcję. Dziękujemy i gratulujemy klasie II a, Rodzicom i wychowawczyni Pani Małgorzacie Kondrusik za zebranie 2184 kilogramów

    Pani Katarzyna Rogacz – przewodnicząca jury Konkursu pięknego czytania wspólnie z bibliotekarkami wręczyła dyplomy i  nagrody uczestnikom konkursu.

     Również  autorzy najpiękniejszych prac plastycznych „Julian Tuwimczarodziej słów”, dostali nagrody i wyróżnienia a ich prace można było oglądać na wystawie na holu przed wejściem do biblioteki.

 


 „Julian Tuwim – czarodziej słów”

 

 

Konkursy plastyczne pobudzają postawy twórcze, rozwijają wyobraźnię, kształcą, wychowują a jednocześnie relaksują. W związku z obchodami Roku Juliana Tuwima, biblioteka szkolna zorganizowała m.in. konkurs plastyczny ph. „Julian Tuwim – czarodziej słów”.

6 listopada 2013 r. komisja konkursowa oceniła zebrane przez bibliotekę prace plastyczne. W konkursie udział wzięło 52 uczniów. Dzieci i młodzież ilustrowały wiersze Juliana Tuwima. Zgromadziliśmy wiele pięknych prac wykonanych różnorodną techniką. Komisja konkursowa miała wiele pracy z ich oceną (biorąc pod uwagę ich walory artystyczne), zmuszona była rozbudować kategorie nagrodzonych prac. Komisja w składzie: Maria Abramowicz, Krystyna Giegiel, Małgorzata Kondrusik, Anna Kondratowicz i Ewa Zielińska, przyznała następujące nagrody:

 

Kategoria: Klasa I

I miejsce

 • Serafin Małgorzata  kl. Ib
 • Grycuk Julia  kl. Ib

 

II miejsce

 • Owsiejczuk Dominika  kl. Ib
 • Grochowska Kinga  kl. Ib

 

III miejsce

 • Sinkiewicz Dawid  kl. Ia
 • Wieliczko Bartłomiej  kl. Ib

 

Kategoria: Klasa II

I miejsce

 • Zawadzka Roksana  kl. IIb
 • Markowska Julia  kl. IIb

 

II miejsce

 • Chwojko Gabriela  kl. IIa

III miejsce

 • Martyniuk Julia  kl. IIb

Wyróżnienie

 • Woronowicz Aleksandra  kl. IIb

 

Kategoria: Klasa III

I miejsce

 • Karpowicz Mateusz  kl. IIIa

II miejsce

 • Wieliczko Natalia  kl. IIIa

III miejsce

 • Kondraciuk Wiktoria  kl. IIIa

 

 

 

Wyróżnienia

 • Mytych Agata
 • Chlabicz Joanna

Kategoria: Klasa IV

I miejsce

 • Szarejko Zuzanna  kl. IVb
 • Lisowska Paulina  kl. IVa

 

II miejsce

 • Urwan Marzena  kl. IVb

III miejsce

 • Antończyk Beata  kl. IVa
 • Bura Patrycja  kl. IVb

 

Kategoria: Klasa VI

I miejsce

 • Jarocka Aleksandra  kl. VIa

II miejsce

 • Krasowska Gabriela  kl. VIa

III miejsce

 • Matus Eliza  kl. VIa

 

Kategoria: Gimnazjum

I miejsce

 • Skrobczyńska Ewelina  kl. IIb
 • Chomczyk Wojciech  kl Ia

 

 

Przy tej okazji dziękujemy paniom wychowawczyniom z klas I-III szkoły podstawowej oraz paniom ze świetlicy szkolnej za motywowanie uczniów.

 


Akcja "Czytam sobie"

29 października br. rozpoczęła się ogólnopolska akcja wyd. Egmont Czytam sobie. Jej celem jest pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą, a nauka czytania może być radosna i ciekawa.

Biblioteka szkolna zachęca uczniów, rodziców , nauczycieli do wzięcia udziału w akcji.

 Wszyscy zainteresowani – rodzice, nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy kultury, a nawet same dzieci – znajdą     na stronach internetowych

 strona internetowa akcji: www.czytamsobie.pl

profil na facebooku: facebook.com/CzytanieToDziala

spot promocyjny :  Akcja Czytam Sobie!

  przydatne informacje, materiały i opinie ekspertów, które pomogą w nauce czytania i przyciągną uwagę najmłodszych (scenariusze zajęć, motywujące ilustracje, plansze z książek do ćwiczenia czytania, pisania i kolorowania oraz inne pomoce).

W Akcję „Czytam sobie” włączyło się wiele autorytetów i osób związanych z kulturą.
W zabawnych spotach zobaczymy, dlaczego czytanie jest ważne i jaką  rolę spełnia w rozwoju i życiu dzieci. Z wywiadów dowiemy się, w jaki sposób książki wpłynęły na życie ambasadorów czytania oraz przyczyniły się do ich sukcesu zawodowego i prywatnego.
Wśród gwiazd wspierających akcję zobaczymy, m.in. Andrzeja Seweryna, Katarzynę Żak, Alicję Resich-Modlińską, Marcina Kwaśnego, Olgę Borys, Kamilę Szczawińską i Piotra Cyrwusa.

Z Informacji prasowej:

„Udział Patrona Honorowego – Biblioteki Narodowej – oraz licznych partnerów z różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego, wśród nich Polskiej Izby Książki czy Komitetu Ochrony Praw Dziecka, nie tylko dodaje akcji prestiżu, ale świadczy też o tym, że propagowanie czytelnictwa leży na sercu wielu osobom i instytucjom.

Szczególnego wsparcia udzieliła Pierwsza Dama RP, małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Anna Komorowska przesyłając list gratulacyjny w związku z zainicjowaniem Akcji „Czytam sobie” oraz zachęcający do włączenia się do programu.”

 

KUFEREK ŻYCZEŃ

                             DRODZY CZYTELNICY!

Dzięki akcji „Zbiórka makulatury”, która odbyła się w szkolnej bibliotece, udało nam się zebrać

1944 złotych. Teraz  możemy spełnić Wasze życzenia i zakupić do biblioteki

nowe książki.

W bibliotece szkolnej został wystawiony

KUFEREK  ŻYCZEŃ.

Jeśli w naszych zbiorach brakuje książki,

którą uważacie za potrzebną i wartościową,

to podajcie jej autora

i tytuł, a my postaramy się  ją nabyć.

Zapraszamy!

 

Podsumowanie Akcji „Zbiórka makulatury”

 

Biblioteka szkolna serdecznie dziękuje uczestnikom akcji „Zbiórka makulatury”. Dzięki zaangażowaniu rodziców, wychowawców, uczniów, pracowników  administracji i obsługi naszej szkoły osiągnęliśmy niebywały sukces. Zebraliśmy 8100 kg makulatury. Pieniądze – 1944 zł zostaną przeznaczone na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. Szczególne słowa podziękowania należą się również Kierownikowi Zakładu Komunalnego w Gródku panu Mirosławowi Gryko, który od lat wspiera naszą akcję . Dziękujemy Radzie Rodziców, Nadleśnictwu Waliły za ufundowanie nagród najbardziej zaangażowanym uczestnikom akcji. Nagrody i podziękowania za udział w akcji zostaną wręczone na apelu dyplomowym o którym poinformujemy . A już dziś zapraszamy do biblioteki szkolnej i skorzystania z „Kuferka Życzeń”, do którego można wrzucać tytuły książek, które należy zakupić do biblioteki szkolnej.

 

               Najwięcej zebrali:

 

1.    Łukaszuk Wiktoria 2a –738,5

2.    Bakanacz Daria 2a – 674

3.    Jarocka Aleksandra 6a – 493

4.    Woronowicz Aleksandra 2b - 425

5.    Wildowicz Gabriela 2a – 403

6.    Kardasz Agata 4b – 399,5

7.    Janiel Dominik 3a- 297

8.    Gryko Wojciech 4b – 269

9.    Sawko Mikołaj 3b - 241

10.Muraszkowski Łukasz 6b – 236

11.Serafin Małgorzata 1b -235

12.Greś Jakub 2ag – 228

13.Martyniuk Julia 2b – 227

14.Budnik Wiktoria 6a - 202

 

·       KLASA II A – 2184

·       KLASA II B – 735

·       KLASA VI A – 732

·       KLASA III A – 441

 

 

Konkurs pięknego czytania

 

http://www.spgrodek.edu.pl/mn_view-aktualnosci-0-474.html

 

Z wizytą w Bibliotece Publicznej w Gródku

 

     Październik – to  Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Hasło  przewodnie  roku 2013 to „Biblioteki szkolne – bramy do życia". Nasza biblioteka podejmuje wiele działań – organizuje konkursy, kiermasze, akcje zbiórki makulatury, spotkania autorskie – jednym z nich są zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, w ramach którego wspólnie z wychowawczyniami klas trzecich (panią B. Gąsowską i panią A. Siegieńczuk) zostało zorganizowane wyjście do Biblioteki Publicznej.

    Pani Kasia Rogacz opowiedziała uczniom jak można zostać czytelnikiem publicznej biblioteki, jakie są zasady korzystania z księgozbioru. Zachęciła uczniów do uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez bibliotekę. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z księgozbiorem biblioteki publicznej.  Klasy trzecie bardzo chętnie korzystają ze szkolnej biblioteki. Mam nadzieję, że teraz również skorzystają z bogatego księgozbioru Biblioteki Publicznej w Gródku.

 


Masz  talent ?!!!

  

 

Szanowni czytelnicy szkolnej biblioteki !!!

 

 

Jeśli macie jakiś talent, który chcielibyście zaprezentować – zapraszamy do biblioteki

 

 • Talentom plastycznym możemy zorganizować wystawę prac
 • Talentom muzycznym proponujemy „Muzykę wśród książek”
 • Talentom literackim – poranki poetyckie

 

 

Oczekujemy również  na inne propozycje

 

 

 

 

 

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych  rok 2013

"Biblioteki szkolne – bramy do życia"

„Czytam, bo lubię”

  Biblioteka Zespołu Szkół w Gródku zaprasza wszystkich  uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji „Czytam, bo lubię”. To działanie, jakie odbywa się w ramach II kampanii „Czytam, więc wiem”, którą prowadzą wspólnie „Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna”.

   Lubisz czytać książki, a potem dzielić się spostrzeżeniami na ich temat – napisz recenzję i wyślij ją na adres wiem@mediaregionalne.pl (w tytule wiadomości należy wpisać hasło „Czytam, bo lubię”), lub przynieś do biblioteki szkolnej. Każda recenzja musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą i adresem szkoły (maksymalnie jedna strona maszynopis). Recenzje  będą  publikowane na stronach internetowych obu dzienników.

 Mogą to być lektury, książki z literatury pięknej, historii, nauk przyrodniczych – takie, które zrobiły na was największe wrażenie  – opiszcie najciekawsze, waszym zdaniem, tytuły.

Każdy uczeń, który prześle recenzję otrzyma od organizatorów upominek, a biblioteka książki do szkolnego księgozbioru.

Wszystkie recenzje z ubiegłorocznej edycji „Czytam, bo lubię" ułożone według poziomu nauczania i nazwisk autorów można znaleźć w bibliotekarskim serwisie na stronie biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/serwis., na portalach internetowych "Kuriera Porannego" i "Gazety Współczesnej oraz naszej szkoły

Zapraszamy!!!

 

 

„Julian Tuwim – czarodziej słów” -  konkurs plastyczny

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do dowolnego wiersza Juliana Tuwima.

 Prace będą oceniane w trzech kategoriach :

·      I – III

·      IV- VI

·      Gimnazjum

 

Prace można składać w bibliotece

 do 21 października

 

Zapraszamy!!!

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku do wzięcia udziału w konkursie pięknego czytania.

     Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie dowolnego fragmentu swojej ulubionej  książki.

 

     Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października.

 

Konkurs odbędzie się 30 października w szkolnej izbie tradycji.

 

Początek przesłuchań o godzinie 10.00.

 

 

Zapraszamy!!!

 

Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry

W przeddzień akcji Narodowe Czytanie biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Gródku zorganizowała czytanie utworów Aleksandra Fredry uczniom kl. I-III.

Czytanie odbyło się w szkolnej Izbie Tradycji. Do czytania zaproszona została dyrekcja szkoły pani Anna Grycuk i pani Danuta Garkowska oraz członkowie kółka teatralnego działającego przy szkolnej bibliotece. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami. Panie dyrektorki rozmawiały z dziećmi na temat przeczytanych utworów, zachęcały uczniów do samodzielnego czytania.


Rok szkolny 2012/2013

Warsztaty teatralne w Rozłogach

 

http://www.spgrodek.edu.pl/mn_view-aktualnosci-0-421.html

Konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima

 

http://www.spgrodek.edu.pl/mn_view-aktualnosci-0-415.html

"Czytam, więc wiem"

Czytelnicy szkolnej biblioteki biorą udział w akcji "Czytam, bo lubię" organizowanej w ramach kampanii "Czytam, więc wiem”, prowadzonej wspólnie przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Nasi uczniowie – uczestnicy akcji otrzymali od organizatorów upominki.


WALENTYNKOWA RANDKA W CIEMNO

Natalia Bućko i Norbert Gutowski na swoją „Randkę” - na spacer po drugim piętrze gimnazjum połączonym ze zwiedzaniem wiejskiej chatki - wybrali się w asyście członków kółka teatralnego.


Wiktoria Koronkiewicz i Kacper Kubiak jako uczestnicy walentynkowej „Randki w ciemno” wygrali degustację ciasta upieczonego przez Kacpra. Degustacja odbyła się w bibliotece szkolnej na zajęciach kółka teatralnego, w towarzystwie jego członków. Babka piaskowa była pyszna.

Recenzje z akcji „Czytam, bo lubię”


[ 91 Kb ]
Kuferek życzeń


Kuferek życzeń
[ 26 Kb ]
Podsumowanie akcji "Zbiórki makulatury"


podsumowanie akcji "Zbiórka makulatury"
[ 21 Kb ]

"Czytam, bo lubię"

Biblioteka Zespołu Szkół w Gródku zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji „Czytam, bo lubię”. To kolejne działanie, jakie odbywa się w ramach kampanii „Czytam, więc wiem”, którą prowadzą wspólnie „Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna”.

Lubisz czytać książki, a potem dzielić się spostrzeżeniami na ich temat – napisz recenzję i wyślij ją na adres wiem@mediaregionalne.pl, lub przynieś do biblioteki szkolnej. Recenzje będą publikowane na stronach internetowych obu dzienników. Najciekawsze natomiast raz w miesiącu zaprezentowane na łamach gazet.

Mogą to być lektury, książki z literatury pięknej, historii, nauk przyrodniczych – takie, które zrobiły na Was największe wrażenie. Opiszcie najciekawsze, Waszym zdaniem, tytuły.

Każdy uczeń, który prześle recenzję otrzyma od organizatorów upominek. Przewidziane są również książki dla bibliotek – przyczynicie się do wzbogacenia księgozbioru naszej biblioteki!!!

Zapraszamy!!!

Podsumowanie Konkursu pięknego czytania


Podsumowanie Konkursu pięknego czytania
[ 28.5 Kb ]

Zbiórka makulatury

Zbiórka makulatury – 1 - 31 październik 2012 r.


Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku, mieszkańców Gródka oraz gminy do wzięcia udziału w akcji „Zbiórka makulatury”.

Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną zakupione nowe książki do biblioteki szkolnej.

Na zwycięzców czekają nagrody !

ZAPRASZAMY !!!

Biblioteka Szkolna godz. 8.00 – 15.00

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych rok 2012

"Biblioteki szkolne - klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości"

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół w Gródku do wzięcia udziału w konkursie pięknego czytania.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie dowolnego fragmentu książki Janusza Korczaka lub Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 października.

Konkurs odbędzie się 25 października w szkolnej izbie tradycji.

Początek przesłuchań o godzinie 10.00.

Zapraszamy!!!

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych rok 2012

"Biblioteki szkolne - klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości"

Rok szkolny 2011/2012

Podsumowanie Konkursu Recytatorskiego Poezji Przyrodniczej

21 marca w szkolnej Izbie Tradycji odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Przyrodniczej zorganizowany przez bibliotekę szkolną.
W konkursie wzięło udział 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej i 11 przedszkolaków.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 26 marca w bibliotece.
Komisja konkursowa w składzie:
• Pani Monika Jaroszuk – przewodnicząca
• Pani Elżbieta Mieleszko- Jarocka – członek
• Pani Grażyna Kamieńska – członek
• Pani Anna Kondratowicz – członek
• Pani Krystyna Giegiel – członek

przyznała następujące miejsca i wyróżnienia.

W kategorii Przedszkolaki:

- Dawid Seweryn – I miejsce
- Wiktoria Karpiuk – II miejsce
- Bartek Bura - III miejsce

Wyróżnienia zdobyli:
- Gabrysia Chwojko
- Krystian Szeląg

W kategorii klas I-III

- Agata Mytych – GRAND PRIX

- Gabriela Ciuńczyk – I miejsce
- Matylda Oniszczuk – I miejsce
- Izabela Emilia Trochimczyk – II miejsce
- Jakub Woronowicz – II miejsce
- Sonia Nina Sulżyk – II miejsce
- Lena Sulżyk – III miejsce
- Wojciech Popławski – III miejsce

Wyróżnienia zdobyli:
- Wiktoria Konończuk
- Karolina Jabłonowska
- Sebastian Radel

W kategorii klas IV-VI
- Martyna Mytych – I miejsce
- Aleksandra Jarocka – I miejsce
- Gabriela Baran – II miejsce

-Wyróżnienia otrzymali:
- Aleksandra Oziabło
- Katarzyna Gryko
- Natalia Bućko
- Weronika Wroceńska
- Patrycja Rożko
KUFEREK ŻYCZEŃ


KUFEREK ŻYCZEŃ
[ 25.5 Kb ]
Moja ulubiona postać z książki - podsumowanie


Moja ulubiona postać z książki - podsumowanie
[ 51.5 Kb ]

Konkurs recytatorski „Z savoir – vivrem za pan brat”
7 października 2011 roku w Szkole odbył się konkurs recytatorski pt. „Z savoir - vivrem za pan brat”. Konkurs zorganizowała pani Małgorzata Kondrusik – nauczyciel nauczania zintegrowanego we współpracy z biblioteką szkolną.
Savoir – vivre to znajomość zwyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, czyli po prostu dobre maniery.
Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania, dobrych manier w różnych miejscach i sytuacjach.
W konkursie wzięło udział 41 uczniów Szkoły Podstawowej.


Komisja konkursowa w składzie:
• Pani Grażyna Kamieńska - przewodnicząca
• Pani Anna Kondratowicz
• Pani Krystyna Giegiel
Oceniając popisy recytatorskie brała pod uwagę: dobór repertuaru, znajomość tekstu, dykcję, ogólny wyraz artystyczny.

Zwycięzcami zostali:

w kategorii klas I-III
I miejsce
- Jakub Bućko

- Agata Mytych
- Sonia Nina Sulżyk
II miejsce
- Lena Sulżyk
- Henryk Ruducha
Wyróżnienia:
- Oniszczuk Matylda
- Antonowicz Adriana
- Deryng Julia

W kategorii klas IV – VI
- Mytych Martyna – I miejsce
- Jarocka Aleksandra – II miejsce
- Kubiak Kacper – III miejsce


Wyróżnienia otrzymali:
- Baran Gabriela
- Krasowska Gabriela
- Gryko Katarzyna
- Niczyporuk Gabriela


„Moja ulubiona postać z książki”

Konkurs plastyczny

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ph.

„Moja ulubiona postać z książki”.

Prace wykonane dowolną techniką na kartce o formacie A4 będą oceniane w trzech kategoriach:

Klasy I - III

Klasy IV - VI

Gimnazjum

 

Podpisane (imię, nazwisko, klasa) na odwrocie prace można składać w bibliotece szkolnej do 25 października.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

"Biblioteki szkolne przygotowują uczniów do życia"

„Kto czyta - żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany.”

 Józef Czechowicz

 

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie (w dniach nauki szkolnej)

w godzinach 8.00 – 15.00     

    

Nauczyciele bibliotekarze, oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, prowadzą szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych z edukacji czytelniczej i medialnej. Organizują konkursy, przygotowują gazetki, wystawki, uczestniczą w różnorodnych akcjach (m.in. akcji zbiórki makulatury) i imprezach szkolnych. Współpracują z nauczycielami, bibliotekami z innych szkół i Gminną Biblioteką Publiczną.

W naszej bibliotece jest wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. Czytelnikom oferujemy:

 • księgozbiór liczący około 18 tys. woluminów,
 • kasety video i magnetofonowe,
 • encyklopedie i słowniki multimedialne,
 • zestaw lektur szkolnych na płytkach CD,
 • czasopisma dla uczniów i nauczycieli,
 • dokumenty wewnątrzszkolne (Statut, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania)

W roku 2010 biblioteka szkolna (Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum) powiększyła swoje zbiory o 732 (417 wol. - to książki pozyskane drogą darów) woluminy o wartości 8719 zł.

 

 Planowane konkursy w roku szkolnym 2010 / 2011

 • Konkurs Poetycko – Literacki
 • Konkurs pięknego czytania:  Kl. I – III oraz Kl. IV – VI
 • Konkurs recytatorski poezji przyrodniczej
 • „Moja ulubiona książeczka” – adresowany do uczniów klas I-III
 • Afiszowe konkursy czytelnicze

Biblioteka poleca...Biblioteka poleca
[ 820.5 Kb ]
Czytelnictwo - wykres


czytelnictwo - wykres
[ 27 Kb ]
Czytelnicy 2010/2011


czytelnicy 2011
[ 12.5 Kb ]

KÓŁKO TEATRALNE

Jedną z form pracy pozalekcyjnej w Szkole Podstawowej w Gródku są zajęcia kółka teatralnego działającego przy szkolnej bibliotece. Kółko skupia chętnych uczniów mających zdolności aktorskie.

Członkowie zespołu są twórcami swojego teatru, bowiem na zajęciach kółka uczniowie stają się aktorami, reżyserami, scenografami. W roku szkolnym 2010/2011 występowaliśmy na akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Wzięliśmy udział w Podlaskim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży w Białymstoku.

Członkowie kółka teatralnego biorą udział w konkursach recytatorskich poezji przyrodniczej organizowanych przez bibliotekę szkolną oraz w konkursach recytatorskich poezji regionalnej organizowanych przez Bibliotekę Publiczną i GCK. Uczniowie przygotowują krótkie inscenizacje bajek, które są prezentowane przedszkolakom.


Konkurs recytatorski poezji przyrodniczej

Pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej w Gródku przebiegał w tym roku pod hasłem „Rozwijanie talentów recytatorskich”. Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs recytatorski poezji przyrodniczej.

W konkursie wzięło udział 59 uczniów Szkoły Podstawowej.

Komisja konkursowa w składzie:

Pani Monika Jaroszuk – przewodnicząca

Pani Grażyna Kamieńska

Pani Anna Kondratowicz

Pani Krystyna Giegiel

Oceniając popisy recytatorskie brała pod uwagę: dobór repertuaru , znajomość tekstu, dykcję, ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowo premiowane były wiersze opisujące piękno przyrody Podlasia bądź napisane przez regionalnych poetów.

Komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klas I – III

Bura Aleksander – I miejsce

Krasowska Gabriela – II miejsce

Kłujszo Ignacy – III miejsce

Wyróżnienia:

Wawreniuk Kuba

Januszkiewicz Dagmara

Deryng Julia

Jabłonowska Karolina

Radel Sebastian

Baran Gabriela

W kategorii klas IV – VI

Mytych Martyna – I miejsce

Kamieński Adrian – I miejsce

Samociuk Małgorzata – II miejsce

Sjargi Daniel – III miejsce

Kulesza Gabriela – III miejsce

Wyróżnienia:

Gryko Katarzyna

Niczyporuk Gabriela

Tarasewicz Wiktoria

Gościk Marta

Hanus Karol

Bajsicka Eliza

Abramowicz Aleksandra

Kozłowska Magdalena

Bura Klaudia


8 – 15 maja 2011 – Tydzień Bibliotek

"Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę" </