ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 205799 / dziś: 19 / teraz: 1


Aktywna TablicaAktywna Tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK).

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają szerokie wykorzystanie TIK i upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów. 

Cele szczegółowe programu:

1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK  w procesie kształcenia lub uczenia się;

2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

PRZYKŁADY APLIKACJI PRZYDATNYCH DO UATRAKCYJNIANIA ZAJĘĆ:


http://www.scholaris.pl/ - portal wiedzy dla nauczycieli

https://learningapps.org/ - aplikacja wspierająca proces uczenia się i nauczania za pomocą interaktywnych modułów

http://www.zamiastkserowki.edu.pl/ - strona ze sprawdzonymi pomysłami na ciekawe i atrakcyjne lekcje

http://www.swiatnauczyciela.pl/narzedzia/wykreslanka/generator  - narzędzie do generowania wykreślanek i krzyżówek

http://www.pisupisu.pl/ - edukacyjne gry dla klas 0 – 5

https://www.worksheetworks.com/ - kreator Sudoku, magicznych kwadratów, puzzli i innych łamigłówek

https://wordart.com/ - kreator chmur wyrazowych

https://klikankowo.jimdo.com/  - strona z wieloma  grami dla uczniów

https://eduzabawy.com/ - edukacyjne gry dla dzieci
https://quizizz.com/ - strona umożliwiająca tworzenie testów
https://tiksp20.blogspot.com/p/przydatne-w-szkole.html - strona z wieloma innymi odnośnikami do stron z materiałami przydatnymi w szkole

https://quizizz.com/ - strona umożliwiająca tworzenie testów

PRZYKŁADY APLIKACJI MATEMATYCZNYCH:

http://www.kostkinamatmie.edu.pl/ - gry i zabawy matematyczne z kostkami

http://joanna.palinska.cal.pl/index.php - strona p. Joanny Palińskiej, zawierająca gry, sudoku, krzyżówki i inne przydatne materiały   

http://www.matzoo.pl/ - różne zadania matematyczne z podziałem na klasy

http://matematycznawyspa.pl/ - innowacyjny program do edukacji wczesnoszkolnej wraz z obudową dydaktyczną

 APLIKACJE DO NAUKI PROGRAMOWANIA


http://mistrzowiekodowania.samsung.pl/ - strona poświęcona Ogólnopolskiemu Programowi: Mistrzowie kodowania

https://scratch.mit.edu/ - strona z językiem programowania dla dzieci SCRATCH

https://code.org/Katalog - nauka programowania z wykorzystaniem elementów gier i filmów
http://pisupisu.pl/ - nauka przez zabawę dla dzieci, ortografia, pisanie na klawiaturze itd

https://code.org/ - nauka programowania w formie gier

INNE PRZYDATNE STRONY

http://www.tikwedukacji.pl/

http://jokookun.jimdo.com/ciekawe-programy/ - opis działania aplikacji on-line

http://www.scholaris.pl/ - portal, w nim podział na przedmioty

http://www.wiking.edu.pl/ - interesujące materiały z j. polskiego, historii i przyrody

http://www.ortofrajda.pl/ - nauka ortografii metodą kolorów, gry on-line

http://wolnelektury.pl/http://wolnelektury.pl/ - teksty lektur, które trafiły do publicznej domeny (min. 50 lat od śmierci autora)

http://www.dyktanda.net/ - dyktanda dla klas 1-3 i 4-6 - typowe uzupełnianki

http://matzoo.pl/ - zadania matematyczne

http://www.serwis-matematyczny.pl/ - krzyżówki, łamigłówki, gry logiczne, gry liczbowe, artykuły o matematyce, aforyzmy matematyczne

http://dzieci.erys.pl/gry_i_zabawy - portal o lesie dla dzieci

Multibooki Nowa Era

Flipbooki Nowa Era

Plansze interaktywne Edukacja wczesnoszkolna WSiP

Prezentacje multimedialne (Prezi, Power Point)

Blumind tworzenie map myśli

 Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2020 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~