ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 266404 / dziś: 19 / teraz: 5


Ogłoszenia i przetargi3 grudnia 2014, środa

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

                                                                                                                                  Gródek 02.12.2014r.


                          ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

Zespół Szkół w Gródku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy w roku  2015 o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2010r. Nr.113,poz.759 z póż.zm) Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4 pkt 8.

1.Przedmiotem zamówienia jest mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe.

2.Wymagane warunki

   a/najniższa cena produktu/wymienić/

   b/ asortyment

                    - szynka wieprzowa b/k

                    - schab wieprzowy z/k

                    - łopatka wieprzowa b/k

                    - karkówka wieprzowa b/k

                    - udziec z indyka

                    - filet z kurczaka

                    - ćwiartki tylne z kurczaka

                    - podudzie z kurczaka

                    - kurczaki

                    - wołowina b/k

   c/ najwyższa jakość

   d/ bezpłatna dostawa towaru do kuchni szkolnej w żądanym terminie

   e/ odpowiednia wielkość zamówienia,zamówiona przez intendentkę

 

3.Kryteria wyboru- 100% cena

4.Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

5.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Zespołu Szkół w Gródku w sekretariacie lub przesłać pocztą

elektroniczną na adres gimnazjum@grodek.pl do dnia 16.12.2014r.do godz.15.00

 

6.Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi,który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu.

7.Osobą do kontaktu z oferentami jest p.Halina Karpowicz – intendentka tel.857180233

8.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo unieważnić prowadzone zapytanie ofertowe na każdym jego etapie.

                                        

                                                                                                                         Podpis zamawiającego  

 


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2020 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~