ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 151215 / dziś: 57 / teraz: 10


Ogłoszenia i przetargi19 lipca 2014, sobota

WYBÓR OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w związku z zaproszeniem do składania ofert z dnia 25.06.2014 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Gródku informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn „Przebudowa układu funkcjonalnego części ogólnodostępnej – komunikacji w budynku Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Gródku ul. Chodkiewiczów 18 z dostosowaniem do potrzeb nauczania zintegrowanego oraz osób niepełnosprawnych”.

 

Wykonawca :

DU-ALL Zakład Remontowo-Budowlany 

Wojciech Luszewski 

ul. Polna 14 

16-050 Michałowo 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym. Wykonawca, którego oferta została wybrana, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą wg kryterium najniższej ceny.

 

 

Podpisano

 

Dyrektor

Zespołu Szkół w Gródku

 mgr Anna Grycuk


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~