ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 279284 / dziś: 19 / teraz: 8


Aktualności7 września 2020, poniedziałek

Zajęcia logopedyczne

Głównym celem zajęć logopedycznych jest kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie wad wymowy oraz rozszerzenie biernego i czynnego słownictwa uczniów, doskonalenie motoryki narządów mowy, stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowy, słownictwa, strony gramatycznej i stylistycznej), wywoływanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek, nauka wierszyków, piosenek, opis ilustracji, układanie historyjek obrazkowych, doskonalenie funkcji wzrokowych i słuchowych, eliminowanie nieprawidłowych nawyków i wskazywanie różnic między gwarą a językiem literackim.

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest bardzo ważna dla wyrazistości naszych wypowiedzi. Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Ruchy te muszą być bardzo dokładne, tzn. powinny być wykonane w ściśle określony sposób, a także w danym miejscu jamy ustnej.  Tak więc dla poprawnego artykułowania dźwięków mowy konieczna jest zarówno sprawność, jak i prawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego.

Ćwiczenia powinny być prowadzone codziennie (kilka razy w ciągu dnia) przez 5 - 10 minut. Trzeba jednak pamiętać, że czas trwania i liczbę powtórzeń należy dostosować do indywidualnych możliwości dziecka. Ćwiczenia staramy się urozmaicać, prowadzić w formie zabawy.

Zabawa odgrywa kluczową rolę w rozwoju każdego dziecka. Jest ona podstawową formą aktywności dziecka, umożliwia mu poznawanie świata, rozwijanie się oraz nabywanie rozmaitych umiejętności.

W terapii logopedycznej można wykorzystać wszystkie typy gier i zabaw. Będą spełniały rolę dydaktyczną (szczególnie gdy wykorzystujemy zabawy i gry dydaktyczne) a także motywującą do pracy (dzieci w wieku wczesnoszkolnym uwielbiają rywalizację) spełniając przy okazji inne funkcje rozwojowe (relaksacyjne, rozwoju kontaktów z rówieśnikami, rozwoju wytrwałości, logicznego myślenia).

Terapia logopedyczna poprzez zabawę stwarza możliwość przyswojenia nowych słów, określeń, pojęć, doskonali mowę. Wykorzystywane na zajęciach gry przygotowują do prawidłowej wymowy danej głoski, których celem jest rozwój mowy dziecka w zakresie poprawnej wymowy głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej w nauce mówienia, czytania i pisania. W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację uwagi oraz myślenie (klasyfikowanie przedmiotów), a także przestrzegania ustalonych zasad.

PAMIĘTAJMY! Efektywność ćwiczeń możliwa jest tylko poprzez wielokrotne powtarzanie.

 

Etapy pracy w terapii zaburzeń artykulacji:

1. przygotowawczy, którego celem jest usprawnienie narządów mowy i słuchu;

2. właściwej pracy logopedycznej, tj. wywołanie w izolacji prawidłowej artykulacji zaburzonej głoski;

3. utrwalania wywołanego dźwięku, w izolacji, w sylabach, wyrazach (we wszystkich możliwych pozycjach), zdaniach, krótkich tekstach i różnorodnym materiale językowym;

4. automatyzacji wywołanego dźwięku, polega na oderwaniu od świadomości faktu wymowy, dzięki utrwaleniu wzorców kinestetyczno - ruchowych i autokontroli słuchowej.

Logopeda – Joanna Ostapczuk

 


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2020 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~