ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 279410 / dziś: 60 / teraz: 6


Aktualności22 maja 2020, piątek

Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 871), Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku informuje o podjętych działaniach:

 

- uruchomienie od dnia 22 maja 2020 r. zajęć rewalidacyjnych dla trzech uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w tych zajęciach na terenie szkoły,

 

- uruchomienie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla jednego dziecka w wymiarze 2 godzin tygodniowo w domu, za zgodą rodziców,

 

- uruchomienie z dniem 25 maja 2020 r. konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas ósmych, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty: proponujemy w pierwszym tygodniu konsultacje dla klasy 8a, a od 1 czerwca konsultacje dla uczniów klasy 8b. Uczniowie i nauczyciele dostaną zaproponowane grafiki konsultacji z uczniami i sale, w których przeprowadzone zostaną zajęcia,

 

- umożliwienie uczniom korzystania z biblioteki szkolnej (dotyczy uczniów klas ósmych; od 01 czerwca 2020 r. z biblioteki mogą korzystać również uczniowie z innych klas).

 

W związku z przebywaniem na kwarantannie domowej jednej nauczycielki, która miała kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, a następnie z częścią naszej kadry pedagogicznej, oraz niewyrażeniem zgody przez większość rodziców uczniów klas I-III na udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku wystąpił o zgodę organu prowadzącego.


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2020 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~