ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 266440 / dziś: 55 / teraz: 29


Aktualności25 marca 2020, środa

Uwaga, uczniowie klas VIII i ich rodzice!

Pedagog szkolny Ewa Bielawska pełniąca rolę doradcy zawodowego w szkole bardzo prosi o zapoznanie się z niżej podanymi zarządzeniami Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczącymi rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021. Na dzień dzisiejszy są to wiadomości aktualne. Jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie nadal trudna, pewnie pojawią się inne rozporządzenia i zarządzenia.


Zarządzenie Nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 (…)


Zarządzenie Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim


Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.


                                                                                                                                    Pedagog – Ewa Bielawska


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2020 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~