ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 266423 / dziś: 38 / teraz: 21


Aktualności25 marca 2020, środa

Informacja dla rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Szanowni Rodzice

Nasza Szkoła pozostaje zamknięta do Świąt Wielkanocnych.

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obliguje nas do pracy z wykorzystaniem wszystkich możliwych metod i technik kształcenia na odległość. Musimy wykorzystać inne sposoby kształcenia niż dotychczas tak,  aby realizować podstawę programową. Realizacja podstawy programowej to opracowywanie nowego materiału, utrwalanie i ćwiczenie materiału już poznanego.

Obowiązkiem ucznia jest podejmowanie aktywności określonych przez konkretnego nauczyciela przedmiotowca, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub wychowawcę klasowego. Aktywności ucznia podlegają ocenie. Przed ocenieniem kryteria ocen przedstawia nauczyciel. W ocenianiu uwzględniona jest zaistniała sytuacja.

Nauczyciele udzielają konsultacji za pośrednictwem e-maila, sms-a lub telefonicznie (po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem). Prosimy, aby każdy rodzic skontaktował się z wychowawcą w celu potwierdzenie dostępu do Internetu.

Pedagog szkolny, psycholog szkolny i logopedzi pełnią dyżury dla rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym planem ich pracy. Kontakt z tym osobami: pedagog 508557096 bielawskaewa999@wp.pl;  psycholog 796927056 i ewelina.ostapczuk@gmail.com

Nauczyciele świetlicy i biblioteki również przygotowali interesujące propozycje dla uczniów, np. wykaz lektur, dostęp do ciekawych stron, gry i zabawy.

Nasi nauczyciele pracują zdalnie już od 16 marca 2020r. Na stronie www.spgrodek.edu.pl  są przygotowane materiały do pracy w kontakcie z nauczycielem. Zajęcia w naszej szkole będą kontynuowane z wykorzystaniem grup na Messenge’rze, SMS-ów, e-mailów i www.spgrodek.edu.pl . Na stronie szkoły nauczyciele wskazują materiały do wykonania, zamieszczają linki bezpłatnych ogólnodostępnych stron internetowych. 

Zapraszamy Państwa Rodziców do współpracy: zachęcania i dyscyplinowania własnych dzieci, ponieważ od dziś – 25.03.2020 – za wykonanie / bądź niewykonanie pracy, uczniowie będą otrzymywali oceny. Jednocześnie prosimy o kontrolowany dostęp do komputerów i innych mediów elektronicznych.

Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie i wyrozumiałość. Bądźmy cierpliwi, nie wychodźmy z domu.

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku

Telefon / sekretariat szkoły: 857180233

 

 


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2020 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~