ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 184853 / dziś: 27 / teraz: 7


Aktualności12 kwietnia 2019, piątek

Konkurs plastyczny - Obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej "Powiewa na cztery strony świata, biało - czerwona flaga"

 

Tematyka: praca plastyczna musi być artystyczną wizją miejsca i sytuacji, w których możemy spotkać flagę. Praca może nawiązywać do scenki sytuacyjnej, historycznej, sportowej, fantastycznej itp. Na pracy musi znaleźć się wizerunek flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Format: A4

Technika: dowolna

Konkurs skierowany do dzieci klas I – V Szkoły Podstawowej w Gródku

Prace należy dostarczać do organizatorów konkursu do dnia 24 kwietnia 2019r.

(Elżbieta Greś, Aleksander Karpiuk, Iwona Lech, Elżbieta Romańczuk, Emilia Sowa)


 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„Powiewa na cztery strony świata,

biało – czerwona flaga”

1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Gródku

2. Opiekunowie konkursu: Elżbieta Greś, Aleksander Karpiuk, Iwona

    Lech, Elżbieta Romańczuk, Emilia Sowa

3. Cele konkursu:

- promocja Święta Flagi,

- utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja wiedzy o polskiej

  tożsamości i symbolach narodowych

- wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy,

-  rozwijanie twórczych zdolności dzieci

4. Tematyka konkursu:

- Praca plastyczna musi być artystyczną wizją miejsca i sytuacji, w których możemy spotkać flagę. Praca może nawiązywać do scenki sytuacyjnej, historycznej, sportowej, fantastycznej itp. Na pracy musi znaleźć się wizerunek flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – V Szkoły Podstawowej w Gródku

6. Uczestnik konkursu wykonuje prace indywidualnie.

7. Format pracy i technika wykonania: 

- format – A3

- praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice (z użyciem kredek, farb, wycinanek itp.)

8. Na odwrocie plakatu należy umieścić następujące dane:

-  imię i nazwisko.

-  klasa

9. Ocenie będą podlegały:

-  zgodność z tematem,

-  pomysłowość i oryginalność przekazu  treści,

- ogólne wrażenie artystyczne (estetyka).

 10. Prace należy dostarczać do organizatorów konkursu do dnia

     24 kwietnia 2019r.

 11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na apelu 26 kwietnia 2019r.

 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2019 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~