ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 177219 / dziś: 79 / teraz: 6


Aktualności26 czerwca 2018, wtorek

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

22 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Do szkoły podstawowej zgodnie z zasadami reformy oświaty  uczęszczali również gimnazjaliści.  Kończący się rok 2017/2018 był pierwszym po reformie edukacji. Od  1 września 2017 obowiązywała nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej i nastąpiło wygaszanie klas gimnazjalnych.

W tym  roku  szkolnym do szkoły uczęszczało 347 uczniów i jedno dziecko realizowało zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Uczniowie uczyli się w  19 oddziałach. Dwóch uczniów realizowało obowiązek szkolny w systemie nauczania indywidualnego. Rok szkolny 2017/2018 pozytywnie zakończyli wszyscy uczniowie i  otrzymali promocję do klasy wyższej, a 29 gimnazjalistów zakończyło naukę w gimnazjum. Wyróżniono 11 uczniów szkoły podstawowej  i 4 gimnazjum - otrzymali oni bardzo dobre i  celujące oceny roczne oraz wzorowe zachowanie. Za wysokie osiągnięcia w nauce  i sporcie otrzymali oni dyplomy i nagrody książkowe, a 46 uczniów otrzymało stypendia.

W tym roku szkolnym 73 uczniów naszej szkoły startowało w konkursach przedmiotowych na poziomie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.  Trzech z nich  otrzymało tytuł laureata konkursu przedmiotowego ( matematyka – S. Skowroński, j. białoruski- R. Zawadzka, j. polski – L. Sulżyk)  i jedna uczennica została finalistką( historia – G. Wildowicz). Rada Rodziców nagrodziła  tych uczniów nagrodami pieniężnymi, jak również najlepszą absolwentkę gimnazjum, którą  została Sonia Sulżyk. Sonia Sulżyk uzyskała tytuł Absolwenta Roku Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów za najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego, najwyższą  średnią ocen końcowych i tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z j. polskiego.

Niestety, wśród naszych uczniów są też tacy, którzy otrzymali oceny dostateczne i dopuszczające. W klasach 4 -7  stanowią oni około 2/3ogółu, natomiast wśród gimnazjalistów stanowią aż 51% . Mimo, iż w szkole nie było ocen niedostatecznych, zjawisko to jest bardzo niepokojące i na dodatek ma tendencję wzrostową.

Około ¼ uczniów szkoły posiada opinię lub orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Wszyscy oni objęci byli dodatkową opieką specjalistyczną polegającą na wspomaganiu ich rozwoju i uzupełnianiu braków podczas dodatkowych zajęć. Również na wniosek nauczycieli uczniowie bez wskazań poradni. Uczniowie bardzo zdolni  korzystali z zajęć rozwijających uzdolnienia i pasje. Razem stanowili oni około 1/3 wszystkich uczniów.

Wzorem lat ubiegłych w szkole funkcjonuje świetlica ze stołówką. Opieką świetlicową objętych było  174 uczniów. Uczniowie korzystali z obiadów ( średnio miesięcznie około 200-210), śniadań i podwieczorków. Wśród nich 78 uczniów miało możliwość jedzenia nieodpłatnych obiadów.

W tym roku szkolnym w szkole pracowało 46 nauczycieli. W codziennej pracy realizowali oni tzw. podstawę programową, autorskie projekty i programy rządowe, innowacje pedagogiczne, przygotowywali uczniów do konkursów, ale też organizowali konkursy, wycieczki, rajdy, ogniska i szereg innych działań na rzecz dzieci i szkoły. Bieżącą obsługą szkoły zajmowało się 16 pracowników administracji i obsługi.

Do zobaczenia we wrześniu. Uczniowie powrócą do szkół w poniedziałek 3 września 2018 roku. Wtedy to rozpoczną pierwsze zajęcia dydaktyczne i oficjalnie zakończą swoje wakacje.


D. Garkowska

 

 

 

 


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2019 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~