ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU     ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich ~ Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów

Samorząd Uczniowski / Uczniowie

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 

 • przewodnicząca - Monika Szymaniuk
 • zastępca - Weronika Wroceńska
 • sekretarz - Katarzyna Andrejczuk
 • skarbnik - Julia Nowik

Sekcja sportowa: Emilia Sieńczykowska (przewodnicząca)
Mateusz Mieleszko
 

Sekcja organizacyjn0 - porządkowa: Adriana Antonowicz (przewodnicząca)
Karolina Jabłonowska

Sekcja kulturalno - oświatowa: Wojciech Gryko (przewodniczący)
Julia Deryng
Dodatkowo łącznikiem pomiędzy Samorządem Uczniowskim  a opiekunem samorządu została Wiktoria Konończuk.

 

Opiekun: 

 • pani Krystyna Klimkiewicz

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

Celem działania SU jest: 

-stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

-kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;

-pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;

-kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

-wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;

-organizowanie wolnego czasu uczniów.

 

Do głównych zadań SU należy: 

-przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;

-dbanie o dobre imię i cześć szkoły;

-kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

-organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

-współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;

-występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;

-udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską (stroiki świąteczne, akcje charytatywne, redagowanie szkolnej gazetki ", zbiórka surowców wtórnych i baterii).

 

 


Ordynacja wyborcza do Samorządu...
[ 39 kB ]
W dniu 27 października 2016 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku wraz z opiekunem Krystyną Klimkiewicz odwiedzili mogiłę Powstańców w Piereciosach. Mogiła została uporządkowana i przygotowana do święta Wszystkich Świętych. Złożono kwiaty, zapalono znicze i uczczono pamięć poległych minutą ciszy. 
Działania uczniów miały na celu kultywowanie tradycji narodowych i kształtowanie postaw patriotycznych. 

W dniu 28.10.2016 roku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:  uczniowie – członkowie  Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, rodzice – przedstawiciele Rady Rodziców i nauczyciele ZS w Gródku. Spotkanie miało charakter warsztatu, którego celem było wypracowanie kontraktu / regulaminu / kodeksu postępowania uczniów Zespołu Szkół w Gródku. Nowy kontrakt / regulamin / kodeks powinien pozytywnie wpłynąć na zachowanie niektórych uczniów w szkole. Zadanie było trudne, ponieważ wypracowane podczas warsztatu zasady, powinny być zrozumiałe i możliwe do zastosowania przez wszystkich uczniów   ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

W pierwszej części zajęć przypomniano fragmenty Statutu dotyczące praw i obowiązków uczniów. Następnie zaprezentowano kilka klasowych kontraktów i omówiono je. Po tym  padały propozycje zasad, wspólne przeredagowania, znowu dyskusje i zapisy. Po wspólnej pracy powstał zbiór 11 zasad, które będą obowiązywały wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Zasady otrzymały nazwę Kodeks ucznia.

Zastanawiano się również na miejscami w szkole, w których mógłby wisieć Kodeks ucznia. Po tej  dyskusji ustalono, że jeden egzemplarz to zdecydowanie za mało. Postanowiono również, że Samorządy Uczniowskie przedyskutują we własnym gronie i przedstawią lokalizacje, proponując takie miejsca, aby były widoczne i dostępne dla wszystkich uczniów.

Biorąc pod uwagę ostatnie spotkanie - pokazujące ile pomysłów mają uczniowie i jak poważnie podchodzą do tematu - przewiduje się kolejne spotkania Samorządów Szkolnych, które  będą miały charakter warsztatów.

 

Nowy Kodeks ucznia  

1.Jesteśmy kulturalni. 

2.Nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej.   

3.Przestrzegamy bezpieczeństwa swojego i innych.     

4.Reagujemy na krzywdę innych.      

5.Szanujemy siebie i innych.     

6.Jesteśmy tolerancyjni.       

7.W  sytuacjach konfliktowych staramy się znaleźć  kompromis.       

8. Przestrzegamy Regulaminu szkoły,  między innymi: nie spóźniamy się, nie wychodzimy poza teren szkoły, nie używamy telefonu komórkowego na lekcjach.    

9.Szanujemy cudzą własność.      

10.Wyglądamy schludnie, zgodnie z zasadami Statutu. 

11.Wspieramy siebie nawzajem. 

 

      W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Ewa Markowska – przedstawicielka Rady Rodziców
 2. Julia Markowska - uczennica
 3. Gabriela Chwojko - uczennica
 4. Halina Ignatowicz – nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego SP
 5. Gabriela Wildowicz – uczennica
 6. Weronika Kondraciuk – uczennica
 7. Marta Gryc - uczennica
 8. Mateusz Mieleszko – uczeń
 9. Julia Nowik – uczennica
 10. Wojciech Gryko – uczeń
 11. Jakub Bućko – uczeń
 12. Krystyna Klimkiewicz - nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego G
 13. Magdalena Baczyńska - przedstawicielka Rady Rodziców
 14. Danuta Garkowska – wicedyrektor ZS.

 

KALENDARZ AKTUALNOŚCI
<< listopad 2020 >>
Pon Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
WYSZUKIWARKA

BIP

~ copyright © 2004-2020 Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ odwiedzin: 287809 / 133 / 9 ~ Księga Gości: 8 / 1