ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU     ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich ~ Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów

Rada rodziców / Rodzice

ROK SZKOLNY 2016/2017 


 

Prezydium Rady Rodziców: 

 1. Przewodnicząca:                       Tryznowska Małgorzata                   
 2. Zastępca przewodniczącego:      Baran Mariusz
 3. Skarbnik:                                 Sawko Ewa 
 4. Sekretarz:                                Gogiel Anna
 5. Członek prezydium:                  Bazyluk Grzegorz

Skład Komisji Rewizyjnej: 

 1. Przewodnicząca                       Gryc  Małgorzata
 2. Zastępca przewodniczącego     Trochimczyk Agnieszka
 3. Sekretarz                                Konończuk Joanna

  

 


Regulamin Rady Rodziców
[ 72 kB ]
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Gródku informuje, iż można dokonywać wpłat na rzecz rozwoju szkoły w wysokości od 30,00 zł (roczna składka) na konto nr 75 8060 0004 0394 5014 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku. Uprzejmie dziękujemy za sumienne dokonywanie wpłat. 

 

 

 


Przekaż 1% podatku Zespołowi Szkół w Gródku 

Wielce Szanowni Rodzice! 

  

      W gimnazjum, do którego uczęszcza Państwa dziecko, wdrażamy już IV edycję programu profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

      Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30% z nas, ludzi dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych wątpliwości!

 

      Nam natomiast chodzi o Państwa dzieci. 

Bądź więc uprzejmy -  Szanowny Rodzicu – przeczytać nasz list do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

 

      Czy Twoje dziecko próbowało  palić? 

      A może już pali? 

      Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy? 

  

      PAMIĘTAJ: 

 • Palenie zaczyna się od spróbowania co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.
 • Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi dorosłych – do nałogowego palenia!
 • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej ni ż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców pali – to prawie pełne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.
 • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

      Dlaczego dzieci sięgają po papierosa? 

 • Ponieważ palą koledzy

      Wpływ rówieśników i presja wywierana na innych jest ogromna. 

 Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć „nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

 

      Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym. 

  Aktorzy w filmach, idole w programach młodzieżowych, na koncertach itp. przedstawiają obraz palacza jako osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych. 

  

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również. 

  Nasz program jest ukierunkowany na:

 • Uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników;
 • Uświadomienie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie;
 • Kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

      Nasz wysiłek bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.

 

Przykład jest najbardziej zaraźliwy  

  

        Z poważaniem:  

Dyrekcja Szkoły, koordynator szkolny programu – Ewa Bielawska,  wychowawcy, pedagog szkolny 

W dniu 28.10.2016 roku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:  uczniowie – członkowie  Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, rodzice – przedstawiciele Rady Rodziców i nauczyciele ZS w Gródku. Spotkanie miało charakter warsztatu, którego celem było wypracowanie kontraktu / regulaminu / kodeksu postępowania uczniów Zespołu Szkół w Gródku. Nowy kontrakt / regulamin / kodeks powinien pozytywnie wpłynąć na zachowanie niektórych uczniów w szkole. Zadanie było trudne, ponieważ wypracowane podczas warsztatu zasady, powinny być zrozumiałe i możliwe do zastosowania przez wszystkich uczniów   ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

W pierwszej części zajęć przypomniano fragmenty Statutu dotyczące praw i obowiązków uczniów. Następnie zaprezentowano kilka klasowych kontraktów i omówiono je. Po tym  padały propozycje zasad, wspólne przeredagowania, znowu dyskusje i zapisy. Po wspólnej pracy powstał zbiór 11 zasad, które będą obowiązywały wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Zasady otrzymały nazwę Kodeks ucznia.

Zastanawiano się również na miejscami w szkole, w których mógłby wisieć Kodeks ucznia. Po tej  dyskusji ustalono, że jeden egzemplarz to zdecydowanie za mało. Postanowiono również, że Samorządy Uczniowskie przedyskutują we własnym gronie i przedstawią lokalizacje, proponując takie miejsca, aby były widoczne i dostępne dla wszystkich uczniów.

Biorąc pod uwagę ostatnie spotkanie - pokazujące ile pomysłów mają uczniowie i jak poważnie podchodzą do tematu - przewiduje się kolejne spotkania Samorządów Szkolnych, które  będą miały charakter warsztatów.

 

Nowy Kodeks ucznia 

1.      Jesteśmy kulturalni. 

2.      Nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej 

3.      Przestrzegamy bezpieczeństwa swojego i innych. 

4.      Reagujemy na krzywdę innych. 

5.      Szanujemy siebie i innych. 

6.      Jesteśmy tolerancyjni. 

7.      W  sytuacjach konfliktowych staramy się znaleźć  kompromis. 

8.      Przestrzegamy Regulaminu szkoły,  między innymi: nie spóźniamy się, nie wychodzimy poza teren szkoły, nie używamy telefonu komórkowego na lekcjach. 

9.     Szanujemy cudzą własność. 

10.  Wyglądamy schludnie, zgodnie z zasadami Statutu. 

11.  Wspieramy siebie nawzajem. 

 

      W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Ewa Markowska – przedstawicielka Rady Rodziców
 2. Julia Markowska - uczennica
 3. Gabriela Chwojko - uczennica
 4. Halina Ignatowicz – nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego SP
 5. Gabriela Wildowicz – uczennica
 6. Weronika Kondraciuk – uczennica
 7. Marta Gryc - uczennica
 8. Mateusz Mieleszko – uczeń
 9. Julia Nowik – uczennica
 10. Wojciech Gryko – uczeń
 11. Jakub Bućko – uczeń
 12. Krystyna Klimkiewicz - nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego G
 13. Magdalena Baczyńska - przedstawicielka Rady Rodziców
 14. Danuta Garkowska – wicedyrektor ZS.

 

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2015/2016 


Podsumowanie I półrocza...
[ 1011.4 kB ]
KALENDARZ AKTUALNOŚCI
<< listopad 2020 >>
Pon Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
WYSZUKIWARKA

BIP

~ copyright © 2004-2020 Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ odwiedzin: 287807 / 131 / 8 ~ Księga Gości: 8 / 1