ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU     ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich ~ Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów

Projekty uczniowskie / Uczniowie

Z dniem 1 września 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz.1046).

 

Na jego mocy na uczniów klas I i II gimnazjum nałożono obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 

Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania, które ma realizować zespół uczniów pod opieką nauczyciela:

  • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów.

Udział ucznia w pracach projektowych będzie miał wpływ na ocenę zachowania, a informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z tego obowiązku - wówczas na świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu znajdzie się wpis: „zwolniona" albo „zwolniony".

 

Zapisy rozporządzenia w sprawie oceniania nakładają na gimnazja obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych, w szczególności:

  • uwzględnienia w kryteriach oceny zachowania ucznia, zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym, udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego;
  • określenia przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego;
  • poinformowania przez wychowawcę uczniów i ich rodziców - na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny - o warunkach jego realizacji.

Piłka nożna naszą pasją...
[ 4073.2 kB ]

Tematy projektów w roku szkolnym...
[ 22 kB ]

Tematy projektów w roku szkolnym...
[ 36 kB ]

Tematy projektów w roku szkolnym...
[ 42 kB ]

Tematy projektów w roku szkolnym...
[ 28.5 kB ]

Projekt gimnazjalny "Piłka nożna naszą pasją".  

Efekt pracy całorocznych działań Pauliny Bilkiewicz, Kamili Kazberuk, Kamili Karłów pod kierunkiem p. Aliny Gościk. 

KALENDARZ AKTUALNOŚCI
<< styczeń 2021 >>
Pon Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
WYSZUKIWARKA

BIP

~ copyright © 2004-2021 Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ odwiedzin: 292582 / 21 / 7 ~ Księga Gości: 8 / 1