ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU     ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich ~ Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów

Klub Europejski / Uczniowie

 

Debata pod hasłem "Szkolne problemy uczniów - czy nauczyciele pomogą nam je rozwiązać?" 

 

24 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół w Gródku odbyła się debata, zorganizowana przez Szkolny Klub Europejski (opiekun p. Małgorzata Sapieżko) i Szkolne Samorządy Uczniowskie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, dyrektor, wicedyrektor Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, rodzice. Pytanie "Szkolne problemy uczniów - czy nauczyciele pomogą nam je rozwiązać?" postawiła grupa uczniów reprezentujących Samorząd Szkolny i Szkolny Klub Europejski. Mówcy - uczniowie, którzy reprezentowali młodzież uczącą się w Zespole Szkół w Gródku pytali Mówców - reprezentantów nauczycieli: dlaczego niektóre prace domowe są trudniejsze od zadań rozwiązywanych w klasie? dlaczego zdarza się, że hałasujący / przeszkadzający w trakcie lekcji uczniowie nie są uspokajani? dlaczego niektórzy uczniowie są faworyzowani? dlaczego nie zawsze mogą wyrazić to co czują i myślą w szkole? dlaczego zdarza się, że nauczyciele nie mają czasu omówić wystawionej oceny? dlaczego nie zawsze wiedzą za co otrzymali ocenę?  Reprezentanci nauczycieli p. Irena Naliwajko, p. Anna Kurczuk i p. Aleksander Karpiuk obszernie odpowiadali na pytania stawiane przez reprezentantów uczniów A. Franczuk, P.Karłów, J. Lecha, A. Ostapczuk, D.Sjargi. Po wystąpieniach Mówców obu stron głos zabrała Publiczność. Wypowiadali się uczniowie, nauczyciele, pani dyrektor i wicedyrektor. Podsumowując debatę uczestnicy stwierdzili, że dyskusja o problemach była potrzebna i na pewno skłoni wielu uczniów i nauczycieli do refleksji, jak rozmawiać, by współpraca układała się korzystnie dla obu stron. Nauczyciele odpowiadając na pytania uczniów starali się przekonać drugą stronę, że nie działają w złej wierze, i że każdy dylemat można przedyskutować i spróbować rozwiązać.

 

Szkolny Klub Europejski

opiekun Małgorzata Sapieżko


przemawia p.A.Karpiuk/fot.M.Sapieżko

dyskusja - uczeń D.Sjargi-nauczyciel p.I.Naliwajko/fot.M.Sapieżko

Mówca - Angela Franczuk, kl. 3a/fot.M.Sapieżko

p.Anna Kurczuk Mówca-reprezentantka nauczycieli/fot.M.Sapieżko

Mówcy - uczniowie i nauczyciele, publiczność/fot.M.Sapieżko

głos publiczności - W.Lutostańska, kl.3b / fot.M.Sapieżko

Publiczność - dyrektor, wicedyrektor, rodzice, nauczyciele, uczniowie / fot.M.Sapieżko

 

Współpraca z Samorządem Uczniowskim - debata 

 

Szkolny Klub Europejski w każdym roku szkolnym przygotowuje Debatę Oxfordzką, tegoroczna odbędzie się w styczniu. Debatę przygotowujemy z Samorządem Uczniowskim Gimnazjum i reprezentantami klas szóstych Szkoły Podstawowej. W tym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy do dyskusji nauczycieli, chcemy poruszyć ważne dla nas tematy:  ocenianie, nasze prawa, bezpieczeństwo, szacunek, ...  


 

hasło debaty: Szkolne problemy uczniów - czy nauczyciele pomogą nam je rozwiązać?
 

 

Szkolny Klub Europejski 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum 

Małgorzata Sapieżko 

opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego
 


Szkolny Klub Europejski i Samorząd Uczniowski - 'burza mózgów' / fot.M.Sapieżko
 

Europejski Dzień Języków 

 

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gródku pod opieką p.Małgorzaty Sapieżko 23 września 2013 roku  dyskutowali o bogactwie i różnorodności językowej Europy. Po dyskusji, pracując w mieszanych grupach projektowych (4 grupy, każda  składała się reprezentacji każdej klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) uczniowie przedstawili swoją wizję "bogatej językowo Europy" w formie plakatu. 26 września 2013 roku podczas apelu, który był poświęcony Europejskiemu Dniu Języków uczniowie Zespołu Szkół i nauczyciele głosując wybrali najlepszy plakat (zdjęcie w galerii poniżej). Apel przygotowali nauczyciele języków: angielskiego, białoruskiego i rosyjskiego.
 

 

Aleksandra Ostapczuk kl.3a G 

Małgorzata Sapieżko 

opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego


 


 


dyskusja - bogactwo językowe Europy /fot. N.Olesiuk

dyskusja - bogactwo językowe Europy /fot. N.Olesiuk

Europejski Dzień Języków - plakat/ fot.M.Sapieżko

Europejski Dzień Języków - plakat/ fot.M.Sapieżko

apel / fot.A.Kurczuk

najlepszy / fot.A.Kurczuk 

Prawa Człowieka - Prawa i obowiązki ucznia
 


 

18 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół w Gródku zorganizowano apel. Miał on na celu przypomnienie uczniom gimnazjum oraz zapoznanie klas młodszych z ich obowiązkami i prawami zarówno ucznia jak i człowieka. Klasy piąte pod okiem pani Iwony Lech zaśpiewały utwór muzyczny oraz wyrecytowały wspólnie wiersz o prawach dziecka. Zaraz po tej części Szkolny Klub Europejski oraz uczeń klasy trzeciej wykonali scenkę o bohaterze, uczniu gimnazjum, który nie wypełniał obowiązków oraz był typowym przykładem złego ucznia. Następnie pani Małgorzata Sapieżko przeprowadziła mini debatę na temat sposobów wyjścia z sytuacji w jakiej znalazł się główny bohater scenki. Uczniowie chętnie wypowiadali się i wynieśli z tej aktywnej lekcji wiele ważnych uwag. 


 

Patrycja Karłów i Urszula Szewczyk z kl. 2 a
 


fot.M.Sapieżko

fot.M.Sapieżko

fot.M.Sapieżko

 

Czy młodzież wywiązuje się ze swoich obowiązków?  

 12 grudnia 2011 roku w poniedziałkowe przedpołudnie w GCK w Gródku odbyła się debata pod hasłem „Młodzież nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie uczy się.” Uczestniczyli w niej uczniowie Publicznego Gimnazjum w Gródku i zaproszeni goście. Pomysł dyskusji na ten temat pojawił się po zebraniu rodzicielskim, organizacją spotkania zajął się Szkolny Klub Europejski i pani Małgorzata Sapieżko, pomoc zadeklarowała pani Irena Matysiuk. 

Debata miała charakter niezwykle oficjalny, w związku z tym niektórzy bardzo się stresowali. Wzięło w niej udział 10 osób, w tym 4 broniły tezy, 3 się z nią nie zgadzały, a dwie nie opowiedziały się po żadnej ze stron. Debatę rozpoczęła marszałek – Anna Szewczyk, która przedstawiła obrońców i przeciwników tezy, a następnie oddała głos pierwszej z uczestniczek. 

Obrońcy tezy mówili o lenistwie, o tym, że uczniowie nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, ale przede wszystkim o braku umiejętności organizacji czasu. „Młodzież po powrocie do domu, zamiast odrobić lekcje i przygotować się do kolejnych zajęć, siada przed komputerem, ogląda telewizję lub robi inne czasochłonne rzeczy..” Przeciwnicy twierdzili, że młodzi ludzie uczą się, na ile ich stać, a wina leży po stronie szkoły. „Nauczycieli interesuje tylko jeden przedmiot, ich własny, zadają za dużo pracy domowej [….], uważają, że młodzież po późnym powrocie ze szkoły, zajmuje się wyłącznie przyjemnościami [….], a to jest nieprawda.” Pojawiły się również opinie, że uczniowie nie uczą się, ale to nie ich wina, ponieważ program nauczania jest zbyt ambitny, za mało uwagi poświęca się na trudne przedmioty, a zajęcia pozalekcyjne zajmują dużo czasu. 

Następnie głos w sprawie zabrała publiczność. Wszyscy, którzy zdecydowali się wystąpić, mówili krótko, zwięźle i na temat. Poruszyli problemy, takie jak egzamin gimnazjalny, chaos na lekcjach, zniechęcenie uczniów spowodowane krzykiem nauczycieli, brak dyscypliny w domach czy zainteresowanie płcią przeciwną. Wiele ciekawych opinii można było usłyszeć od zaproszonych gości. Przewodniczący Rady Rodziców, pan Malesza mówił o roli rodziców i wpływie cywilizacji na edukację młodego człowieka. Radna, pani Nina Markiewicz podkreślała rolę nauczycieli, ale mówiła też, że do szkoły nie chodzimy wiecznie. Sekretarz Gminy, pani Lila Waraksa zwróciła uwagę na znaczenie nauki i fakt, że jednak uczymy się przez całe życie. Dyrektor GCK, pan Jerzy Chmielewski wyraźnie zaznaczył, że nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy młodzież uczy się, czy nie. Ze strony radnej, pani Taisy Lisowskiej padły słowa pochwały dla uczestników debaty i Marszałka. Jako ostatnia głos zabrała dyrektor Publicznego Gimnazjum, pani Anna Grycuk, która mówiła o niedociągnięciach w systemie oświaty i programach nauczania. Podobnie jak pan Malesza, podkreśliła rolę rodziców. 

Debatę zakończyło głosowanie. Po przeliczeniu głosów okazało się, że większość zebranych, bo aż 31 osób, jest przeciw tezie, 11 uczestników debaty się z nią zgadza, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Po zakończeniu spytałam kilku gości o opinię. Z wypowiedzi moich rozmówców wynikało, że debata bardzo się im podobała i oczekują więcej takich spotkań. 

                                                                                                          Ola Gryko


                                                                           Info. dodane przez Małgorzatę Sapieżko


uczestnicy debaty: dyrektor GCK p.J.Chmielwski, radne p.T.Lisowska i p.N.Markiewicz, sekretarz Urzędu Gminy p.L.Waraksa, przewodniczący Rady Rodziców PG p.A.Malesza, dyrektor PG p.A.Grycuk,p.I.Naliwajko z kl.2a

Mówca Adam Stankiewicz fot.M.Sapieżko

Głos zabrała Patrycja Karłów fot.M.Sapieżko

Wypowiada się Eleni Papadopoulou fot.M.Sapieżko

Przy mikrofonie Marta Świderska fot.M.Sapieżko

Paula Siegieńczuk i Daria Adamczyk uczestniczki debaty fot.M.Sapieżko

Przy mikrofonie Patrycja Karłów fot.M.Sapieżko

Przewodniczący Rady Rodziców p.A.Malesza fot.M.Sapieżko

Dyrektor p.A.Grycuk i reporter A.Gryko fot.M.SapieżkoKALENDARZ AKTUALNOŚCI
<< styczeń 2021 >>
Pon Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
WYSZUKIWARKA

BIP

~ copyright © 2004-2021 Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ odwiedzin: 292592 / 31 / 15 ~ Księga Gości: 8 / 1