ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU     ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich ~ Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów

Projekty edukacyjne / Nasza szkoła

Szkoła realizowała następujące projekty edukacyjne na rzecz uczniów: 

2001 - Wyprawy etnograficzne
2002 – Pożyteczne wakacje Fundacja Wspomagania Wsi "Chcemy grać w zielone"
2003 – Szkolny Ośrodek Kariery, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
2003-2005 – Izba regionalna – ocalić od zapomnienia Równać Szanse
2004 – projekt z zakresu przedsiębiorczości "Dajmy sobie szansę" Równać Szanse
2005 – projekt z zakresu kultury i tradycji "Spotkania kultur"
2006 – projekt "Dam radę" – Fundacja Nowoczesna Polska
2006 - Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole
2006 - Program zajęć pozalekcyjnych - "Pakiet wrześniowy - Akademia przedsiębiorczości"
2006 - Szkoła bez przemocy
2007 - Czysty las

W Publicznym Gimnazjum w Gródku realizowany jest projekt Aktywna Szkoła: 

 

"Raport o gminie Gródek, czyli dla każdego coś miłego".  

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.

 

Celem projektu jest pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce, zagrożonym wypadnięciem z systemu edukacji, uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zainteresowanie określonymi dziedzinami nauki i życia społecznego, wzmocnienie motywacji uczniów do nauki, wprowadzenie innowacyjnych form nauczania podczas zajęć wspomagających, zainteresowanie jakąś dziedziną wiedzy, rozwijanie pasji, uczenia przez przeżywanie i działalność praktyczną, stworzenie nowej oferty edukacyjnej, pokazanie, że nauka może być ciekawa i praktyczna, budzenie dumy z przynależności do naszej „małej ojczyzny”, ukazywanie walorów naszych terenów. Wykorzystanie możliwości, jakie stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych dla podniesienia poziomu kształcenia.

 

Czas trwania projektu: od 1 września 2007roku do 15 stycznia 2008 roku 

 

Zajęcia w ramach projektu: 

 • Kurier gimnazjalny - Irena Matysiuk, Jolanta Soroczyńska, Małgorzata Sapieżko
 • Popołudnia z unihokejem - Eugeniusz Sawicki
 • Zajęcia sportowe - Marcin Józwowicz
 • Wędrówki onomastyczne - Irena Matysiuk
 • Koło komputerowe - Jolanta Soroczyńska
 • Warsztaty ikonograficzne - Joanna Ostapczuk
 • Koło kulturowe - Elżbieta Kołtok
 • Koło techniczne - Ryszard Grzybowski
 • Zajęcia logopedyczne - Irena Naliwajko
 • Koło teatralne - Anna Kondratowicz
 • Koło ornitologiczne - Małgorzata Sapieżko
 • Szkolny Klub Europejski - Małgorzata Sapieżko
 • Koło ekologiczne - Ewa Bielawska
 • Warsztaty fotograficzne - Barbara Mukosiej
 • Warsztaty artystyczne - Barbara Wakulewska
 • 2 koła matematyczne - Elżbieta Bielawska i Krystyna Kosacka
 • Poznaj siebie (warsztaty psychopedagogiczne) - Lila Szerenos
 • Koło Wolontariatu - Joanna Ostapczuk

Koordynator: Monika Koronkiewicz

Księgowa: Małgorzata Grochowska

 

Podsumowanie 

Od września Publiczne Gimnazjum w Gródku uczestniczy w programie „Aktywna Szkoła”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu prowadzone są różne zajęcia. Każdy uczeń mógł sobie znaleźć coś ciekawego. W szkole działają dwa koła matematyczne, na których gimnazjaliści doskonalą swoje umiejętności metodami aktywnymi, rozwiązując różne łamigłówki, krzyżówki i zagadki matematyczne. Zajęcia prowadzą panie Elżbieta Bielawska i Krystyna Kosacka. Na kole technicznym młodzież pod kierunkiem pana Ryszarda Grzybowskiego poznaje tajniki techniki. Ciekawy cykl zajęć zaproponowała pani Joanna Ostapczuk. Dzięki niej odbyła się wycieczka do Muzeum Ikon w Supraślu. Uczniowie uczestniczą w warsztatach ikonograficznych, na których pan Jan Grygoruk uczy pisania ikon. Powstały już pierwsze prace.


Pani Ewa Bielawska w ramach koła ekologicznego zorganizowała wycieczkę do Kruszynian i Poczopka. Młodzi ekolodzy poznają faunę i florę Puszczy Knyszyńskiej.


Pani Małgorzata Sapieżko prowadzi koło ornitologiczne. Uczniowie obserwują ptaki, mieszkające w naszej okolicy. Program angażuje młodzież w konkretne działania służące poznaniu i ochronie ptaków. Jest on jednocześnie częścią ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Przyroda wokół nas – Ptaki”, prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

 

Gimnazjaliści uzdolnieni aktorsko mają możliwość uczestniczenia w warsztatach teatralnych, prowadzonych przez panią Annę Kondratowicz. Aktorzy przygotowali kilka scenek, które prezentowali podczas szkolnych apeli. Pani Barbara Mukosiej wspólnie z uczniami podpatruje przyrodę i utrwala ją na zdjęciach. Zajęcia fotograficzne w terenie cieszą się dużą popularnością. Artyści realizują się podczas warsztatów plastycznych, zaproponowanych uczniom przez panią Barbarę Wakulewską. Odbywają się one pod hasłem „Piękno wokół nas”.

 

W gimnazjum działa prężnie Szkolny Klub Europejski, którym opiekuje się pani Małgorzata Sapieżko oraz Koło Wolontariatu pod przewodnictwem pani Joanny Ostapczuk. Pani Lila Szerenos prowadzi ciekawe warsztaty psychopedagogiczne pod hasłem „Poznaj siebie”. Pani Irena Naliwajko na warsztatach logopedycznych pracuje z uczniami mającymi problemy z wymową.

 

Gimnazjaliści pod kierunkiem pani Elżbiety Romańczuk poznają wielokulturowość naszego regionu, zaś osoby zainteresowane nazewnictwem z naszego terenu uczestniczą w zajęciach onomastycznych zaproponowanych przez panią Irenę Matysiuk.

 

Sportowcy doskonalą swoje umiejętności na zajęciach sportowych prowadzonych przez pana Marcina Józwowicza i pana Eugeniusza Sawickiego. Wszystkie działania są opisywane w szkolnej gazetce – „Kurierze Gimnazjalnym”, który jest redagowany przez uczniów pod opieką pani Małgorzaty Sapieżko, pani Ireny Matysiuk i pani Jolanty Soroczyńskiej. Uczestnicy koła komputerowego z panią Jolantą Soroczyńską uaktualniają stronę internetową gimnazjum: www.gimgrodek.edu.pl, tworzą prezentacje i folder gimnazjum.

 

Niektórzy uczniowie są bardzo zaangażowani w realizację projektu. Uczestniczą w wielu zajęciach i odkrywają nowe pasje.

 

12.01.08 - w gimnazjum odbyło się podsumowanie programu "Aktywna Szkoła" 

 

Na początku członkowie koła komputerowego przedstawili prezentację multimedialną, w której pokazali, czym zajmowano się z szkole w I półroczu.

 

Następnie członkowie koła teatralnego, prowadzonego przez panią Annę Kondratowicz, w dowcipny sposób zaprezentowali zmiany, jakie na przestrzeni kilkudziesięciu lat zaszły na wsi. Poznajemy sympatycznych, zabawnych bohaterów, w których wcielili się uczniowie kl. II b i II a- Magda Czarnecka, Irmina Wakulewska, Ewa Kosacka, Monika Filipczuk, Dorota Busłowska, Mateusz Owsieniuk i Karolina Gierasimiuk. Pomagali im Mateusz Jurczuk i Tomasz Piechota.

 

W dalszej części spotkania zaprezentował się Klub Ornitologiczny. Zgromadzeni na sali mogli dowiedzieć się wielu ciekawych szczegółów o ptakach zaobserwowanych w naszych okolicach przez członków klubu.

 

Dzięki kolejnej prezentacji Klubu Europejskiego uczniowie przypomnieli, jakie inwestycje z wykorzystaniem środków europejskich były prowadzone na terenie naszej gminy. Potem obejrzeliśmy prezentację Uczniowskiego Klubu Sportowego o unihokeju.

 

Następnie reprezentanci wszystkich klas uczestniczyli w Omnibusie. Pytania konkursowe dotyczyły między innymi zadań realizowanych podczas projektu. Wiele emocji wywołały zadania sportowe, przygotowane przez panów E. Sawickiego i M. Józwowicza.

 

Kolejnym punktem programu był występ członków koła onomastycznego, którzy omówili temat najpopularniejszych w szkole imion i nazwisk. Ponadto pokazali prezentację naszego absolwenta Grzegorza Kondratowicza o nazwach geograficznych naszego regionu. W trakcie trwania imprezy uczniowie przygotowali wiersze, które były liryczną ilustracją zdjęć powstałych podczas wycieczek rowerowych, zorganizowanych przez p. Barbarę Mukosiej.

 

I miejsce w zmaganiach konkursowych zajęła klasa III b, II miejsce - I b i II b, na trzecim miejscu znalazły się klasy I c i II a.

 

W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w salę wystawową, na której zaprezentowano między innymi ikony, wykonane na warsztatach ikonograficznych, zdjęcia z wycieczek, prace plastyczne. Koło ekologiczne przygotowało stoisko z albumami.

 

Mimo że spotkanie odbyło się w sobotę, na zajęcia przyszli prawie wszyscy uczniowie.

oprac. Irena Matysiuk 

2007 - "Razem chronimy Ziemię" - kampania ekologicznego stylu życia
2008 – Szkoła bez przemocy

Projekt edukacyjny realizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem Samorządowym.

Członkowie koła teatralnego i dziennikarskiego oraz panie Anna Kondratowicz, Irena Matysiuk i Elżbieta Romańczuk od VI 2008 roku biorą udział w projekcie „Literacki Atlas Polski”.


Celem tego programu edukacyjnego jest zebranie informacji na temat literackiego dziedzictwa naszego regionu. Nasi gimnazjaliści na bohatera swoich eksploracji wybrali pisarza Sokrata Janowicza.


W VI w ramach projektu odbyło się szkolenie uczniów, które poprowadzili trenerzy z Warszawy. W tym samym miesiącu reprezentacja uczniów spotkała się z pisarzem w jego domu w Krynkach.


Kolejne zadania polegały na zdobyciu informacji o pisarzu. W tym celu zostało zorganizowane spotkanie z redaktorem Jerzym Chmielewskim, przyjacielem pana Sokrata. Następnie członkowie koła teatralnego i koła dziennikarskiego uczestniczyli w wyjeździe do Białegostoku, podczas którego szukali śladów pisarza w stolicy naszego województwa. W X uczniowie wyjechali do Krynek. Tutaj w domu pisarza zapoznali się z jego twórczością. Następnie pan Janowicz pokazał nam miejsca, które są związane z jego życiem. Byliśmy też w Łapiczach, gdzie odbywają się międzynarodowe trialogi literackie, których pomysłodawcą jest nasz bohater.


Część z nas uczestniczyła w promocji filmu o Leonie Tarasewiczu. Gościem specjalnym był przyjaciel malarza – pan Sokrat Janowicz. Teraz czekamy na wizytę pisarza w naszym gimnazjum.

Spotkania integracyjne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z wolontariuszami (wykonywanie prac plastycznych, gotowanie, zabawy podczas konkursów, pikników i festynów).

 1. Diagnoza środowiska szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem stanu poczucia bezpieczeństwa uczniów klas I.
 2. Organizowanie spotkań dla uczniów z przedstawicielami policji na temat „Odpowiedzialności prawnej nieletnich”.
 3. Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców z zakresu problematyki bezpieczeństwa, mechanizmów powstawania zachowań ryzykownych.
 4. Organizowanie dyskusji grupowych w ramach posiedzeń rady pedagogicznej, wywiadówek, godzin wychowawczych.
 5. Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu kształtowania umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z agresją swoją i innych, rozładowywania emocji negatywnych, uświadomienia czym jest agresja.
 6. Dyżury nauczycieli i pracowników obsługi ze szczególnym uwzględnieniem miejsc najbardziej zagrożonych.
 7. Szkolenie rad pedagogicznych z zakresu stosowania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 8. Reagowanie na zachowania negatywne przez każdego nauczyciela i pracownika zgodnie z procedurami interwencji.
 9. Stworzenie kontraktów klasowych.
 10. Tworzenie w miarę potrzeb kontraktów indywidualnych, indywidualne rozmowy interwencyjne.
 11. Stała obserwacja zachowań uczniów.
 12. Udział uczniów w kolejnej edycji przeglądu małych form teatralnych pod nazwą „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”.
 13. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły.
 14. Współpraca z rodzicami.
 15. Dzień Bezpiecznego Internetu.
2009 - projekt "Trzymaj formę" przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku
2009 - program integracyjny "Wszyscy na pokład" pod nadz. Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
2009 - projekt "Kleszcz mały i duży nic dobrego nie wróży"

Uczniowie klas drugich brali udział w warsztatach przyrodniczych w Poczopku, poznawali fragment Puszczy Knyszyńskiej należący do Obszarów Natury 2000.

Dodatkowe lekcje języka angielskiego dla uczniów klas trzecich.

Program realizowany przy współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, wydawnictwem Macmillan i Nidzicką Fundacją Rozwoju "Nida". Więcej w zakładce Projekty-Youngster.

W roku szkolnym 2009/2010 gimnazjum uczestniczyło w programie edukacyjno-profilaktycznym „Szkoła Bezpiecznego Internetu”. Program realizowała Fundacja Kidprotect.pl wspólnie z Grupą TP i innymi partnerami pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, p.Katarzyny Hall oraz Rzecznika Praw Dziecka, p. Marka Michalaka.


Celem programu było stworzenie systemowego rozwiązania skłaniającego szkoły do stałej troski o bezpieczeństwo uczniów w Internecie. W ramach tego programu szkoły musiały spełnić szereg wymogów, by uzyskać Certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu. Publiczne Gimnazjum w Gródku do tego programu przystąpiło w grudniu 2009 roku. Za pośrednictwem strony twórców programu informowaliśmy na bieżąco o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa uczniów w sieci. Było to między innymi: szkolenie na bieżąco uczniów podczas lekcji wychowawczych i informatyki, rodziców podczas spotkań (ulotki). Nauczyciele uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach np. „Bezpieczeństwo dziecka w świecie multimediów”, „Problem Internetu…”. Podczas Rady Pedagogicznej w kwietniu przyjęliśmy w ramach planu profilaktycznego – Politykę Bezpieczeństwa Internetowego w szkole (w tym profilaktykę i reagowanie na cyberprzemoc). W szkole zostało zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające przed treściami niepożądanymi MOTYL na wszystkich komputerach, z których korzystają uczniowie. Umieszczono informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci w miejscach, gdzie uczniowie korzystają z Internetu. Na bieżąco razem z pedagogiem współpracowaliśmy z policyjnymi specjalistami ds. nieletnich i zapraszaliśmy ich na spotkania z uczniami. Organizowaliśmy aktywizujące formy profilaktyczne np. konkurs plastyczny „10 przykazań internetowych”, oglądaliśmy filmy edukacyjne itp. W lutym obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.


W wyniku tych i innych działań w czerwcu otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu.  

Program realizowany przy współpracy z Kancelarią Prawną Consolator z Białegostoku. Dotyczył matematyki i mogli w nim wziąć udział uczniowie różnych klas.

Program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez naukę języka angielskiego realizowany przy współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, wydawnictwem Macmillan i Nidzicką Fundacją Rozwoju "Nida".

Projekt realizowany przy współpracy z Kancelarią Prawną Consolator z Białegostoku. Dotyczył zajęć dla uczniów zdolnych z matematyki i języka angielskiego.

2010/2011 - cd. "Szkoła bez przemocy", "Trzymaj formę", "Kleszcz mały i duży nic dobrego nie wróży".
2010/2011 - program zaproponowany przez SANEPID "Znajdź właściwe rozwiązanie".

Warsztaty umożliwiające poznanie filmoteki światowej i zawodów filmowych.

Młodzież pod kierunkiem dziennikarzy tworzyła comiesięczny dodatek do gazety "Wiadomości Gródeckie".

Program z profilaktyki antynikotynowej, realizowany przy współpracy z SANEPID-em, swym zasięgiem objął wszystkich uczniów gimnazjum.

Projekt realizowany we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej i wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez naukę języka angielskiego, dla uczniów klas trzecich, umożliwiający poszerzenie wiedzy i umiejętności.

Projekt pod hasłem: Nie jedz za dużo, nie jedz za mało, zawsze dbaj o swoje ciało.

Projekt dziennikarsko - filmowy, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w warsztatach filmowych, fotograficznych i z dziedziny reklamy i promocji oraz w szkoleniu e-lerningowym.Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Zadaniem realizatorów projektu było opracowanie róznych informacji na temat swojej miejscowości i umieszczenie ich w zakładkach tematycznych w Atlasie Wsi - www.altaswsi.pl - prowadzonym przez FWW. W pierwszej zakładce uczniowie zamieścili kilka fotografii, które zrobili w pierwszym tygodniu ferii. Były to zdjęcia architektury i przyrody. Druga zakładka zawierała listę puntów usługowych i baz agroturystycznych dla osób przyjeżdżających. W kolejnej zakładce znalazły się informacje pod hasłem Ludzie i Atrakcje. Podczas realizacji projektu była też sonda o atrakcjach Gródka, wycieczki terenowe, wywiady z osobami pamiętającymi dawne czasy , wyjście do Urzędu Stanu Cywilnego po informacje o strukturze wiekowej mieszkańców Gródka.

Był to projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Gródku, w którym uczestniczyło gimnazjum. W jego ramach wydawany był dodatek do "Wiadomości Gródeckich" - "Nasz Gródecki Świat". Materiały przygotowywała młodzież pod kierunkiem nauczycieli gimnazjum.

Zajęcia dotyczą higieny rąk, zakażeń i chorób przenoszonych przez brudne ręce.
zajęcia dotyczą prawidłowego odżywiania.
Celem głównym programu było zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów gimnazjum. Składał się on z 5 warsztatów dla klas pierwszych prowadzonych przez wychowawców: p. I. Naliwajko i J. Ostapczuk. Warsztat I poświęcony był integracji klasy. II - ukazywał funkcjonowanie ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza. Warsztat III miał na celu przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmawiania. W czasie warsztatu IV młodzież uczyła się rozpoznawać odczucia przeżywane w sytuacjach trudnych, uświadomiła sobie mechanizmy konfliktu, jak również uczyła się umiejętności radzenia sobie z problemami. Warsztat V miał na celu uczenie umocnienia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowanie ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi. Na zakończenie zajęć koordynatorka programu przeprowadziła ankietę wśród uczniów klasy IB, z której wynika, że uczniowie wysoko ocenili te zajęcia. Oprócz warsztatów w ramach tego programu zorganizowano: - wywiadówkę profilaktyczną ze szkodliwości palenia tytoniu dla rodziców - stoisko edukacyjne dla rodziców - gazetkę ścienną - konkurs na ulotki o szkodliwości palenia papierosów - obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maj 2014) w formie apelu dla uczniów klas gimnazjalnych i VI SP.
Zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej.W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy w naszym gimnazjum VIII edycję programu profilaktycznego "Trzymaj formę". Miał on głownie formę projektu edukacyjnego pt. "Żyj smacznie i zdrowo" prowadzonego przez 4 uczennice z klasy IIA: W. Chlabicz, K. Gryko, D. Sierżan, A. Oziabło pod kierunkiem p. Ewy Bielawskiej - szkolnego koordynatora programu.Przeprowadziliśmy wiele działań, dzięki którym nasi uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, dzieci z przedszkola w Gródku oraz rodzice mogli zgłębić wiedzę na temat zdrowego stylu życia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom. Wykonaliśmy gazetkę szkolną poświęconą racjonalnemu żywieniu, zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum promujący zdrowe odżywianie i walkę z otyłością, przygotowaliśmy przedstawienie pt. "Spotkanie Witamin", którą obejrzeli nasi koledzy i koleżanki w czasie obchodów Dnia Wiosny oraz przedszkolaki z Przedszkola Samorzadowego w Gródku, przedstawiliśmy problem uzależnień na zebraniu z rodzicami w formie prezentacji multimedialnej i ulotek, nagraliśmy film z przedszkolakami z zajęć o zdrowym odżywianiu, uczennice przeprowadziły 12 zajęć z klasą IIA na temat racjonalnego odżywiania, wartości produktów spożywczych, problemu marnowania jedzenia i innych. Ponadto w szkole w ramach promocji aktywności fizycznej i właściwego spędzania czasu wolnego odbywało się wiele zawodów sportowych, organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. W czasie ferii zimowych każdego dnia uczniowie mogli zgłębiać wiedzę na powyższe tematy, uczestnicząc w wielorakich zajęciach wiedzowych, kulinarnych, sportowych, plastycznych, teatralnych.

Promocja odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych. Zapoznanie się z problemem - wiedza teoretyczna o źródłach energii odnawialnej, problemach polskiej energetyki. Przeprowadzenie audytu energetycznego szkoły, obliczenie zapotrzebowania szkoły na panete fotowoltaiczne i korzyści finansowe z tego płynące. Promocja fotowoltaiki i postaw prosumenckich wśród uczniów.

Powyższy projekt miał na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego stylu życia  oraz kształtowanie  nawyków prozdrowotnych. Jego celem było zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia, uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie oraz nauczenie młodzieży podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia i zbilansowania energicznie diety. Odbyła się wywiadówka dla rodziców na ten temat prawidłowego żywienia dzieci, młodzieży i dorosłych.

     W ramach projektu odbyły się zajęcia z racjonalnego żywienia w klasach pierwszych. Zorganizowane zostało spotkanie z dietetyczkami p. S. Nalewajko i R. Markiewicz na temat zdrowego odżywiania. Na korytarzu szkolnym można było zobaczyć gazetkę pt. "Odżywiaj się z głową". Zorganizowany został także konkurs na plakat o zdrowym odżywianiu, a także konkurs wiedzowo- sprawnościowy dla wszystkich uczniów gimnazjum.  

To program prowadzony we wszystkich klasach naszego gimnazjum, którego celem było zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Szczegółowe cele programu polegały na zwiększeniu wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowaniu umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, a także na kształtowaniu postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. W klasach pierwszych, których uczniowie byli głównymi adresatami programu odbył się cykl 5 warsztatów prowadzonych na godzinach wychowawczych przez nauczycieli. Dla uczniów został zorganizowany konkurs na ulotkę o szkodliwości palenia papierosów i apel z okazji Dnia bez Papierosa.

Program był realizowany w klasie IA, IIA i części uczniów klasy IIIB uczęszczających na zajęcia Szkolnego Klubu Ekologicznego. Był to program edukacyjny marki Winiary, prowadzony we współpracy z Federacją Banków Żywności. Gimnazjaliści zyskali wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania oraz zostali zachęceni do wspólnego spożywania posiłków i podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania. W ramach projektu promowaliśmy  wśród młodzieży postawę proekologiczną, a także idee niemarnowania żywności.

     Wskazane klasy miały po 3 zajęcia warsztatowe, m.in. na temat konieczności wprowadzenia do codziennego jadłospisu 5 porcji warzyw i owoców, czytania etykiet na produktach żywnościowych, mogły komponować przepisy na zdrowe potrawy.Profilaktyka antynowotworowa, propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w ramach zajęć edukacyjnych.

Program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt klas I i II gimnazjum (po 4 zajęcia w każdej grupie wiekowej prowadzone w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie). Celem zajęć było przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej ważnego etapu w życiu dziewcząt – okresu dojrzewania, a także zachęcenie uczennic do refleksji i dyskusji o sprawach seksualności i miłości

     Dziewczęta z klas pierwszych poznały:

-  przejawy okresu dojrzewania,

- problemy okresu dojrzewania,

- rozwój psychoseksualny człowieka,

- zagadnienia presji seksualnej i przedwczesnej inicjacji seksualnej.

      Dziewczęta z klas drugich pracowały wokół tematyki:

- Seksualności człowieka i homoseksualizmu

- Miłości i szacunku, kolejności więzi

- Czy warto czekać?

- Pierwszej wizyty u ginekologa.

Program umożliwia młodym ludziom z całej Europy wyjazd do innego kraju jako wolontariusze. Młodzi ludzie w ramach swoich działań mogą aktywnie wspierać organizacje lub instytucje, które ich goszczą w innym kraju. Daje to okazję do nauki samodzielności, nauki języka obcego oraz poznania odmiennej kultury. W ramach programu wolontariuszki Andrea z Hiszpanii i Ina z Białorusi wspierają uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Gródku w róznych obszarach edukacji.

W październiku 2016 roku przyjechały nowe wolontariuszki: Anastasiya z Białorusii oraz Silvia z Hiszpanii. Przez 9 m-cy będą wspierać Zespół Szkół w Gródku poprzez dodatkowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, przede wszystkim w świetlicy szkolnej.  


Młodzież i filantropia
[ 121.7 kB ]
W Zespole Szkół w Gródku w czwartek 20 października 2016r. zagościły roboty, które zostały wykorzystane podczas warsztatów z kodowania. W zajęciach uczestniczyło w sumie ponad 30 uczniów. Zadaniem młodych ludzi było stworzenie programu do sterowania Finchem - robotem, przypominającym niewielką płaszczkę na kółkach. Można go było zaprogramować tak, by poruszał się we wszystkich kierunkach, świecił i reagował na światło. Na zakończenie spotkania wszystkie roboty wzięły udział w wyścigu w labiryncie ułożonym z książek i pudełek - musiały ominąć wszystkie przeszkody i jak najszybciej dotrzeć do celu. Warsztaty prowadził pan Paweł Stempniak, ekspert komunikacji w nowych mediach, bloger, przedsiębiorca, trener i wykładowca. Umiejętność programowania pozwala zrozumieć, jak działają otaczające nas technologie, by móc bardziej świadomie z nich korzystać, a być może również je tworzyć i rozwijać. Wzmacnia też kreatywność i zdolność logicznego myślenia. Młodzi ludzie podczas warsztatów zdobyli więc kompetencje, które zaprocentują w przyszłości, a może także przyczynią się do wyboru studiów czy zawodu związanego z nowymi technologiami. Być może programowanie stanie się kiedyś ich pasją jak w przypadku Marka Zuckerberga i podobnie jak on trafią do Doliny Krzemowej albo tak jak Bill Gates założą firmę znaną na całym świecie? Przygoda z kodowaniem w Gródku jednak się nie kończy. Zespół Szkół planuje kontynuację zajęć w ramach Lokalnego Klubu Kodowania. Do udziału w nich zaprasza dziewczynki i chłopców w wieku [10-15 lat], szczególnie tych, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z programowaniem i robotami, a chcieliby o nich dowiedzieć się więcej. Warsztaty odbyły się dzięki udziałowi w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, do którego szkoła zakwalifikowała się jako jedna ze stu instytucji w całej Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji: Jolanta Soroczyńska sjolanta46@wp.pl Alicja Malewska alicja96uk@op.pl

Współpraca gimnazjum przy realizacji projektów z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Gródeckie: 

2005 – "Gródek dawniej i dziś" – wystawa, dotacja z Urzędu Gminy
2005 - "Dla przyszłości" w programie "Świetlica - moje miejsce" Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja PZU
2006 – "Rośnijmy razem” w programie "Świetlica - moje miejsce" Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja PZU
2007 - "A to płótno tylko" - Pożyteczne ferie

 

Hasło przewodnie ferii: Nasi wspaniali sąsiedzi – Gródek 2013 

1.      Okres trwania – całe ferie tj. od 21 stycznia 2013 do 1 lutego 2013 roku – z wyłączeniem weekendu – 10 dni. 

2.      Zakładana ilość uczestników: 15 osób, rzeczywista liczba uczestników: 88 osób.  

3.      Przebieg ferii: 

  

Rodzaj zajęć 

Ilość obecnych 

21.01 

Przygotowanie kefirów owocowych. Zajęcia sportowe. Zajęcia komputerowe. 

45 

22.01 

Spotkanie z ciekawym człowiekiem – ratownik medyczny. Zajęcia kulinarne: surówki 

37 

23.01 

Bezpieczeństwo w Sieci – pogadanka. Wyszukiwanie informacji o zdrowym odżywianiu w Internecie, Przygotowanie spotkania i spotkanie z ciekawą osobą: plastyk, zajęcia plastyczne 

35 

24.01 

Kulig  

40 

25.01 

Gra pięćdziesiątka. Zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe. Zajęcia kulinarne:  

45 

28.01 

Zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne 

39 

29.01 

Przygotowanie spotkania i spotkanie z ciekawą osobąwojska ochrony pogranicza, zajęcia sportowe 

35 

30.01 

Rajd pieszy połączony z obserwacją warunków zwierząt. Zajęcia sportowe. Zajęcia plastyczne: plakaty o warunkach przetrzymywania zwierząt 

25 

31.01 

Przygotowanie spotkania i spotkanie z ciekawą osobą: artysta fotografik. Zajęcia sportowe. Zajęcia plastyczne: plakaty o warunkach przetrzymywania zwierząt 

29 

1.01 

Przygotowanie spotkania i spotkanie z ciekawą osobą: strażak. Zajęcia sportowe.   

36 

4.      Realizacja zadań projektu 

- został zorganizowany rajd po okolicy mający na celu obserwację zwierząt przetrzymywanych w obejściach 

- zostały zrealizowane zajęcia plastyczne „Plakat o dobrym traktowaniu zwierząt” 

- zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu zdrowego żywienia 

- zrealizowano spotkania z ciekawymi osobami. 

Nasze zajęcia odbywały się w szkole – cały budynek zespołu szkół był udostępniony dla dzieci i młodzieży. Odbywały się zajęcia:  

·         Sportowe 

·         Kulinarne 

·         Komputerowe 

·         Plastyczne 

·         Wyjścia w teren i kulig, 

·         Spotkania z ciekawymi ludźmi (fizjoterapeuta, ratownik medyczny).  

  

 

Zainteresowanie uczniów kulturą i sztuką, warsztaty kreatywnego myślenia, integracja klas piątych. 

Zajęcia sportowo- rekreacyjne promujące zdrowy i aktywny tryb życia.
Zajęcia dotyczą zasad bezpieczeństwa w domu, w drodze do szkoły, w szkole, bezpiecznego korzystania z Internetu, bezpieczeństwa podczas wycieczek
Rozgrywki sportowe w piłce nożnej: gminne, grupowe i wojewódzkie - IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
Dodatkowe zajęcia z matematyki, przyrody, informatyki i języka angielskiego, dodatkowe zajęcia logopedyczne i z zakresu terapii pedagogicznej.
Zachęcenie uczniów do bezpiecznego, aktywnego i ciekawego spędzenia czasu wolnego na przerwach między lekcjami.

 

W ramach programu Pożyteczne Ferie 2014. w ZS w Gródku wdrożono dwa projekty: „Bądź aktywny – trzymaj formę” finansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku oraz „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach” zaproponowanego przez  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej, finansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.  

W ramach projektów od 27 stycznia do 7 lutego 2014r.  zostało zrealizowanych szereg działań. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach plastycznych, artystycznych, wycieczkach, kuligu, zabawach tematycznych, konkursach i innych atrakcjach. W ramach zajęć edukacyjnych o zdrowym odżywianiu uczestnicy układali zdrowe jadłospisy, czytali etykiety produktów żywnościowych, piramidy pokarmowe, obliczali swoje BMI. Każdy uczestnik otrzymał jogurt owocowy lub owoc. Odbyły się godziny głośnego czytania, przygotowano przedstawienie teatralne pod tytułem „Czerwony Kapturek”. Na ferie  zaproszono seniorów, którzy uczyli młodzież zdrowego odżywiania oraz robótek ręcznych, a także opowiadali o historii i kulturze naszego regionu. Młodzież pomagała seniorom w odśnieżaniu, robieniu zakupów. Zrealizowano również sondę uliczną o tym co cieszy i smuci seniorów w naszej wsi. Poza zajęciami programowymi młodzież również wypoczywała na sportowo - grała w piłkę siatkową, nożną, ręczną  i unihokej. Dzieci i młodzież korzystająca z zajęć miała codziennie zapewniony ciepły posiłek. W ostatnim dniu ferii odbyło się spotkanie podsumowujące projekty, na którym pokazano przygotowane w ferie przedstawienie oraz odbyło się spotkanie z seniorem - lokalnym historykiem i radnym p. Januszem Cimochowiczem. 

W projekt zaangażowani byli wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół w Gródku. O sprawną realizację zadań zadbała dyrekcja oraz koordynatorzy: Lila Szerenos, Monika Jaroszuk, Ewa Bielawska, Alina Gościk i Monika Koronkiewicz – Roszko. 

Dodatkowe zajęcia z biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki, informatyki, języka angielskiego, doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe. Ponadto odbędą się warsztaty szybkiego uczenia się i wycieczka dla wszystkich uczestników projektu.
KALENDARZ AKTUALNOŚCI
<< styczeń 2021 >>
Pon Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
WYSZUKIWARKA

BIP

~ copyright © 2004-2021 Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ odwiedzin: 293705 / 76 / 27 ~ Księga Gości: 8 / 1